Informacje

Zakłady Azotowe w Policach / autor: materiały prasowe Grupy Azoty
Zakłady Azotowe w Policach / autor: materiały prasowe Grupy Azoty

Gigant chemiczny w kłopotach. Czy plan naprawczy pomoże?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 kwietnia 2024, 14:13

  • Powiększ tekst

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty w 2023 r. wyniosły, zgodnie z szacunkami, 13,545 mld zł, a strata EBITDA 1,366 mln zł. Strata netto w 2023 r. wyniosła 3,29 mld zł, a strata EBIT 3,6 mld zł. - poinformowała spółka w raporcie. Prezes Adam Leszkiewicz zapowiedział wdrożenie programu naprawczego w grupie oraz aktualizację strategii.

W samym czwartym kwartale 2023 r. Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3.083 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 10 mln zł, przy marży EBITDA minus 0,3 proc. Strata netto za czwarty kwartał 2023 r. to 1,449 mld zł.

Łączny wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych, dokonanych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za czwarty kwartał 2023 roku o kwotę 1.562 mln zł.

Źródła kryzysu w 2022 roku

W raportowanym okresie ceny gazu i większości kluczowych surowców, szczególnie w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, uległy stabilizacji, co wymuszało spadek cen produktów Grupy Azoty. Wpływ na wyniki finansowe miały także niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, w tym brak znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacja, szczególnie wysoka na początku 2023 roku. Popyt na głównych rynkach był niewystarczający do zapewnienia rentownego poziomu produkcji, choć ulegał sukcesywnej poprawie w trakcie 2023 roku. Jednocześnie Grupa Azoty nie podejmowała efektywnych działań w zakresie optymalizacji produkcji” - napisano w komunikacie prasowym.

Jak podano, wyniki Grupy Azoty w 2023 roku były determinowane przede wszystkim brakiem działań dostosowawczych po stronie spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych.

Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku, z kolei w czerwcu ubiegłego roku Grupa Azoty wystąpiła do instytucji finansowych z wnioskiem o odstąpienie od stosowania wybranych kowenantów. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach spółka nie wypracowała kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu” - napisano.

Powstaje plan naprawczy

Grupa Azoty pracuje nad kompleksowym planem naprawczym i restrukturyzacyjnym, którego wdrażanie rozpocznie się w II półroczu 2024 r., poinformował wiceprezes ds. rozwoju Krzysztof Kołodziejczyk. Częścią tego planu mogą być dezinwestycje części aktywów.

Jesteśmy w końcowej fazie przygotowania planu naprawczego Grupy Azoty, poszczególne projekty powinny ruszyć w najbliższych miesiącach. Chcemy, żeby ten plan był już w pełni wdrażany w II półroczu obecnego roku, żeby jak najszybciej dawać efekty kosztowe” - powiedział Kołodziejczyk podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, w ramach tych prac analizowana jest także sprzedaż niepracującego lub słabo pracującego majątku grupy.

Analizujemy różne opcje, także dezinwestycje. Mogę powiedzieć, że na pewno nie planujemy sprzedaży gdańskich Fosforów, bo jest to aktywo potrzebne grupie, także pod kątem logistycznym, ale co do pozostałych aktywów i spółek wszystkie opcje są na stole” - dodał prezes Adam Leszkiewicz. Wiceprezes ds. finansowych Andrzej Skolmowski zaznaczył, że poszczególne aktywa grupy analizowane są pod kątem ich wkładu do wyniku EBITDA.

Dwa lata dochodzenia do równowagi

Ustabilizowanie wyników finansowych Grupy Azoty może potrwać nawet dwa lata, a rok 2024 będzie trudny i wymagający, poinformował wiceprezes ds. finansowych Andrzej Skolmowski.

Stabilizacja wyników finansowych grupy może potrwać nawet dwa lata. Rok 2024 będzie z tego punktu widzenia istotny i trudny. Przygotowujemy się do rozpoczęcia sezonu nawozowego, prowadzimy rozmowy z bankami, których celem jest danie sobie czasu na wdrożenie programu naprawczego” - powiedział Skolmowski podczas konferencji prasowej.

Nie publikujemy prognoz, mogę zatem tylko powiedzieć, że rok 2024 będzie nadal wymagający. Za wcześnie, by mówić, czy jest szansa na dodatni wynik finansowy na koniec roku” - dodał wiceprezes.

Powstaje nowa strategia Grupy Azoty

Grupa Azoty rozpoczęła prace nad weryfikacją stanu realizacji obowiązującej strategii, jak również nad stworzeniem strategii dekarbonizacji dla grupy, co powinno potrwać do końca obecnego roku. Publikacji aktualizacji strategii całej grupy należy się spodziewać na przełomie I i II kwartału 2025 roku, poinformował wiceprezes ds. strategii Paweł Bielski.

Rozpoczynamy prace nad weryfikacją stanu realizacji obowiązującej strategii, a integralną częścią prac nad jej aktualizacją będzie również strategia dekarbonizacji Grupy Azoty, nad którą prace już trwają i powinny zakończyć się do końca roku. Biorąc pod uwagę te dwa elementy, kompleksowej aktualizacji strategii grupy spodziewam się na przełomie I i II kwartału 2025 roku” - powiedział Bielski podczas konferencji prasowej.

Taki horyzont jest zgodny z tym, co założyliśmy sobie obejmując stanowiska w zarządzie, że w ciągu 12 miesięcy będziemy chcieli przedstawić aktualizację strategii spółki” - dodał prezes Adam Leszkiewicz.

»» Więcej o biznesie Grupy Azoty czytaj tutaj:

Seria zmian w spółkach projektu Grupa Azoty Polyolefins

Grupa Azoty planuje odpis 300 mln zł. Z jakiego powodu?

Grupa Azoty ma problem ze strategicznym projektem

Gigant polskiej chemii realizuje plan restrukturyzacji

Polimery Police – udziały na sprzedaż?

Grupa Azoty buduje zainteresowanie podmiotów finansowych i branżowych objęciem udziałów kapitałowych w projekcie Polimerów Police i prowadzi rozmowy w tej sprawie z kilkoma partnerami, w tym z zagranicy, poinformował ISBnews prezes Adam Leszkiewicz. „Szukamy partnerów kapitałowych dla Polimerów Police, zarówno finansowych, jak i branżowych. Budujemy zainteresowanie rynku tym projektem, prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami, także zagranicznymi” - powiedział Leszkiewicz w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej. Według niego, poziom udziałów w projekcie Polimerów Police, które miałby objąć nowy partner lub partnerzy, jest nadal do dyskusji.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

PAP, ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

A jednak! Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy

Cena gazu wzrośnie. I to drastycznie

KPO w poślizgu. Tusk zarządza potężne zmiany

Naturalny korek uratuje oceany

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych