Informacje

Fot.Internet/T-mobile.com
Fot.Internet/T-mobile.com

T-mobile podniósł ceny, klienci poskarżyli się do UOKiK. Operator ma problemy

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 12 sierpnia 2014, 19:42

  • 1
  • Powiększ tekst

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy sposób, w jaki operator T-Mobile wprowadził podwyżkę cen, był zgodny z prawem. Urząd poinformował we wtorkowym komunikacie, że wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

UOKiK przypomniał, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. "Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej" - napisano.

Z komunikatu Urzędu wynika, że postępowanie zostało wszczęte w związku ze skargami klientów T-Mobile Polska. "Wykaże ono, czy zmiana zawartych z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest dokonywana w sposób zgodny z prawem. W listach wystosowanych do niektórych klientów w lipcu br. operator zapowiedział, że jeśli nie zgodzą się oni na zmianę taryfy, to od 1 września ich abonament telefoniczny wzrośnie o 5 zł" - wskazano.

UOKiK sprawdzi m.in., czy T-Mobile nie złamał warunków umowy z konsumentami, czy należycie poinformował ich o zmianie ceny oraz to, czy wyznaczył odpowiednio długi termin na decyzję.

"UOKiK zbada także, czy z otrzymanych pism konsumenci mogli dowiedzieć się, że w przypadku braku akceptacji zmian mogą wypowiedzieć umowę, a operatorowi w takiej sytuacji nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy" - podkreślono.

Członek zarządu, dyrektor ds. prawnych, ochrony danych i zarządzania zgodnością z T-Mobile Polska, prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski zapewnił w przesłanym PAP stanowisku, że firma informując klientów o planowanych zmianach warunków świadczenia usług zastosowała obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

"T-Mobile Polska poinformował zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego o zmianie cen świadczonych usług, z odpowiednim wyprzedzeniem, wyraźnie informując o przysługujących konsumentom w takim przypadku uprawnieniach. Dowodem to potwierdzającym jest treść pisma wysłanego do klientów, gdzie wszystkie te informacje są zawarte" - wyjaśnił Rogalski.

Według niego nie można także uznać, że w pismach tych jest stwierdzenie, iż jeśli klient nie zgodzi się na zmianę taryfy, to abonament telefoniczny wzrośnie. "Klient w piśmie został bowiem wyraźnie poinformowany o czymś zupełnie innym, tj. przysługującym mu w takiej sytuacji uprawnieniu" - dodał.

Rogalski zaznaczył, że T-Mobile będzie ściśle współpracował z Urzędem, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

UOKiK zaznaczył, że postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w ciągu 30, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - 60 dni od jego wszczęcia. "Podane terminy mogą jednak ulec wydłużeniu np. w przypadku oczekiwania przez Urząd na żądane od przedsiębiorcy informacje. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów" - podano w komunikacie.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze