Informacje

Fot. Freeimages
Fot. Freeimages

Nierzetelni dłużnicy podatkowi zapłacą fiskusowi niższe odsetki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 października 2014, 08:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Ostatnia obniżka stóp procentowych przez RPP może cieszyć nierzetelnych podatników, gdyż zapłacą niższe odsetki od zaległości podatkowych - wskazują eksperci. Po kieszeni dostaną natomiast podatnicy, którzy nadpłacą podatek.

W połowie ubiegłego tygodnia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stopy lombardowej, która określa maksymalny poziom oprocentowania na rynku, o 100 pkt. bazowych - z 4 do 3 proc.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wysokość stawki odsetek od zaległości podatkowych określana jest na podstawie poziomu stopy lombardowej.

"Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie" - poinformował PAP resort finansów

"Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc." - dodano.

Doradca podatkowy Crido Taxand Amelia Górniak powiedziała PAP, że odsetki karne od zaległości podatkowych, to pewna forma penalizacji tego, że podatek nie został zapłacony.

"Powstają one w sytuacji, gdy podatnik nie zapłaci podatku w ogóle lub uczyni to po upływie ustawowego terminu. Wówczas dzień po tym, jak minął termin zapłaty podatku powstaje zaległość podatkowa, od której biegną odsetki za zwłokę" - wskazała.

Górniak zaznaczyła, że zdarzają się sytuacje, gdy podatnik sam zorientuje się, iż ma zaległość podatkową i ją reguluje wraz z odsetkami.

"Wówczas stosuje się stawkę obniżoną, gdyż ustawodawca premiuje w ten sposób podatników, którzy dobrowolnie skorygują nieprawidłowe zeznania i opłacą należny fiskusowi podatek w ciągu 7 dni od złożenia korekty" - mówiła.

"Zgodnie z Ordynacją podatkową stawka obniżona wynosi 75 proc. stawki podstawowej. Oznacza to, że po ostatnim cięciu stóp procentowych obniżona stawka odsetek wynosi 6 proc." - dodała.

Obniżka oprocentowania od zaległości podatkowych ma też przełożenie na opłatę prolongacyjną.

"Jest to forma oprocentowania kredytu podatkowego, jaki powstaje w przypadku, gdy płatność podatku została odroczona lub gdy należny podatek rozkładamy na raty. Zgodnie z Ordynacją podatkową opłata prolongacyjna wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Oznacza to, że po decyzji RPP również i ta opłata się zmniejszyła" - podkreśliła Górniak.

Niższa stawka odsetek dotyczy również nadpłaconego podatku.

"Gdy podatnik stwierdzi, że opłacony przez niego podatek jest zbyt duży, wówczas po zgłoszeniu do urzędu skarbowego może liczyć na zwrot nadpłaty. Odsetki jakie doliczy mu organ podatkowy będą jednak niższe - po ostatniej decyzji RPP wyniosą one 8 proc., a nie 10 proc. jak dotąd" - wskazała Górniak.

Ekspert Tax Care Marek Siudaj wyliczył, że przed obniżką oprocentowania odsetki karne od zaległego zobowiązania podatkowego wynoszącego np. 2500 zł wynosiły rocznie 250 zł. "Teraz, po obniżce, karne odsetki będą wynosić 200 zł" - wskazał.

Podkreślił jednak, że niesolidni podatnicy nie powinni liczyć na kolejne obniżki, jeśli chodzi o oprocentowanie zaległości podatkowych.

"Według Ordynacji podatkowej, odsetki karne nie mogą być niższe niż 8 proc. Ewentualna dalsza redukcja będzie możliwa dopiero po zmianie Ordynacji podatkowej" - stwierdził.

(PAP), on

Powiązane tematy

Komentarze