Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

KNF ma propozycję dla zakładów ubezpieczeniowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 stycznia 2016, 14:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje zakładom ubezpieczeń zasady ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkód niemajątkowych w ramach umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Komisja przyjęła dziś założenia nowej rekomendacji w tej sprawie.

O przyjęciu założeń rekomendacji KNF poinformowała w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

Jak czytamy w komunikacie, "istnieje potrzeba zapewnienia przewidywalności w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej".

"Przepisy prawa nie zawierają kryteriów, jakimi należy kierować się przy określaniu (miarkowaniu) wysokości zadośćuczynienia. Zakłady ubezpieczeń nie prezentują jednolitego podejścia do katalogu okoliczności, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie szkody niemajątkowej, jak również do wyceny tych okoliczności, co w efekcie prowadzi do nieuzasadnionych rozbieżności w zakresie przyznawanych kwot zadośćuczynienia w podobnych sprawach. Istnieją duże dysproporcje pomiędzy wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia, a kwotami zadośćuczynienia zasądzanymi w tych samych sprawach przez sądy powszechne" - zwraca uwagę KNF.

Zachodzi więc potrzeba - jak dodano - wypracowania jednolitych standardów w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej. Powinny one powodować, zdaniem KNF, że zadośćuczynienia te będą w pełni kompensować szkodę, a także będą przyznawane w sposób transparentny.

"Projekt rekomendacji wskazuje oczekiwania nadzorcze dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej, w tym także ryzykiem związanym z tym procesem" - głosi komunikat.

Dokument zawiera, według komisji, 21 rekomendacji, które podzielone zostały na takie obszary jak: "organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia"; "sposób prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia"; "sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia".

Projekt rekomendacji, którego treści KNF na razie nie ujawniła, jest wynikiem konsultacji z zainteresowanymi środowiskami i w najbliższym czasie ma być przekazany do publicznych konsultacji. Sama rekomendacja ma być przyjęta do 30 czerwca 2016 r.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze