Informacje

OPP powinny informować, że promują się za pieniądze z 1 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2016, 09:59

    Aktualizacja: 25 kwietnia 2016, 10:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Organizacje pożytku publicznego powinny informować, że kampania zachęcająca podatników do przekazania 1 proc. jest finansowana z tego źródła. OPP mają również informować, że oferowany przez nie program do rozliczania podatków nie umożliwia swobodnego wyboru OPP, której przekazujemy 1 proc.

Trwa okres rozliczeń podatkowych i jak co roku organizacje pożytku publicznego (OPP) prowadzą kampanie zachęcające, żeby to właśnie im przekazać 1 proc. swojego podatku. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest to ostatni rok prowadzenia kampanii w takiej formule - wkrótce zmienią się niektóre zasady określające, w jaki sposób OPP mogą przekonywać do siebie podatników.

W zeszłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, która nałożyła na OPP obowiązek informowania o tym, że kampania zachęcająca do przekazania im 1 proc. podatku jest finansowana lub współfinansowana z tego właśnie źródła. Treść, formę oraz sposób zamieszczenia tych informacji określić ma rozporządzenie, nad którym trwają obecnie prace. Jednak - jak podkreśla resort rodziny, pracy i polityki społecznej - brak rozporządzenia nie zwalnia OPP z obowiązku informacji.

"Organizacja pożytku publicznego prowadząc obecnie promocję, (...) jest zobowiązana poinformować w dowolnej formie podatnika o jej finansowaniu bądź współfinansowaniu ze środków finansowych pozyskanych z 1 proc. podatku. Brak właściwego rozporządzenia, określającego formę i treść tej informacji nie wpływa na fakt, że przepis ustawy jest od 9 listopada 2015 r. bezwzględnie obowiązujący" - poinformował resort rodziny.

Czytaj także: W tym kraju płaci się najwyższe podatki. Polska w połowie stawki

W myśl projektowanego rozporządzenia kampanie - prowadzone w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej - mają zawierać informację następującej treści: "Materiał promocyjny został sfinansowany/ współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku przekazanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych".

Informację taką należy umieścić w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni, w taki sposób, aby tekst był widoczny i czytelny. Jeśli reklama obejmuje więcej niż jedną stronę, informacja powinna być umieszczona na pierwszej stronie. W przypadku reklam dźwiękowych tekst trzeba będzie odczytać, a czas przekazu nie może być krótszy niż 9 sekund.

Reklamy niespełniające tych wymogów, które zaczęto publikować przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły być rozpowszechniane nie dłużej niż przez miesiąc po tym, jak zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Ustawa wprowadziła również obowiązek informowania o tym, czy oferowany przez daną OPP program komputerowy do wypełniania zeznania podatkowego oferuje możliwość dokonania swobodnego wyboru organizacji, którą można wesprzeć, przekazując 1 proc.

Oferowanie programów komputerowych pomagających w wypełnieniu PIT-u to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. podatku - organizacja proponuje program, w którym domyślnie wpisane są jej dane, zatem tylko tej OPP podatnik może przekazać 1 proc.

Zgodnie z projektem programy komputerowe, które nie umożliwiają podatnikowi dokonania swobodnego wyboru organizacji, której przekaże 1 proc. podatku, muszą zawierać informację o następującej treści: "Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru dowolnej organizacji pożytku publicznego i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych". Jeśli program stwarza taką możliwość, również powinien zawierać stosowną informację.

Informacja powinna być prezentowana w taki sposób, aby podatnik przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był świadomy, czy korzystając z tego oprogramowania będzie mógł dokonać swobodnego wyboru OPP. Ponadto powinna być zamieszczana w formie możliwej do odczytu przez osoby niewidome i słabowidzące, czyli spełniać wymagania WCAG 2.0, z uwzględnieniem poziomu AA.

Informację trzeba będzie umieścić w taki sposób, aby tekst był widoczny i czytelny; będzie się ona musiała znaleźć również na opakowaniu programu - jeśli jest on dostępny w opakowaniu.

MRPiPS poinformowało, że z uwagi na występowanie w projekcie rozporządzenia przepisów o charakterze technicznym w rozumieniu europejskich dyrektyw ws. procedury udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego, został on lutym notyfikowany Komisji Europejskiej. Zakończenie procedury notyfikacji przewidziano na 11 maja. W związku z tym planowany termin wejścia życie rozporządzenia to czerwiec br.

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP, wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną przelane przez urząd skarbowy. Wykaz OPP uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl.

Z danych resortu finansów wynika, że w 2015 r. 1 proc. podatku dla OPP przekazało 12,5 mln podatników (ponad połowa); w sumie było to ponad 557 mln zł.

(PAP)

Zobacz też: Argumentów przeciwko PIT-owi w obecnej formie jest wiele

Powiązane tematy

Komentarze