Informacje

PKO BP z nową strategią do 2020 roku: nastawienie na innowacje i nowe technologie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 listopada 2016, 21:35

    Aktualizacja: 7 listopada 2016, 22:04

  • 1
  • Powiększ tekst

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą koncentruje się na wspieraniu rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na podnoszeniu satysfakcji klienta, rozumianej jako budowanie trwałych relacji i pozytywnych doświadczeń w kontakcie z bankiem.

Strategia na lata 2016-2020 wykorzystuje to, co najlepsze w naszej blisko stuletniej historii, czyli doskonałą znajomość potrzeb Polaków i polskich firm, z determinacją do dalszego doskonalenia się. Takie podejście jest gwarancją, że sprostamy długoterminowym wyzwaniom stojącym przed sektorem bankowym i całą gospodarką, której jesteśmy integralną częścią. Kierunek transformacji naszego modelu biznesowego wyznacza cyfryzacja życia społecznego oraz nowa strategia rozwoju gospodarczego Polski – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Dynamikę zmian w sektorze bankowym w coraz większym stopniu kształtuje trudne otoczenie regulacyjne i środowisko niskich stóp procentowych. Wyzwaniem jest dziś osiągnięcie wysokiej efektywności i atrakcyjnego zwrotu na kapitale. Równolegle gruntownie zmienia się model rozwoju gospodarczego kraju oraz polskich przedsiębiorstw. Firmy w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, potrzebują dodatkowego finansowania by opierając się na nowych technologiach zwiększać skalę działania, w tym także za granicą. Suma tych czynników powoduje, że koniecznością jest ewolucja modelu biznesowego banku z wykorzystaniem szerokiego spektrum możliwości jakie stwarza powszechna cyfryzacja.

Cele strategiczne i dźwignie zrównoważonego rozwoju

Nadrzędnym celem strategii jest satysfakcja klienta rozumiana jako budowanie trwałych relacji i pozytywnych doświadczeń w kontakcie z bankiem – deklaruje PKO BP. Mają temu służyć prosta i transparentna oferta, wysokiej klasy doradztwo, elastyczne rozwiązania cenowe, intuicyjne i szybkie procesy sprzedażowe, zmniejszenie liczby dokumentów papierowych, a także jednolita obsługa we wszystkich kanałach kontaktu z klientem.

Ważną dźwignią zrównoważonego wzrostu będzie doskonalenie procesów wewnętrznych. Szybkości i sprawności w podejmowaniu decyzji sprzyjać będą wysokiej jakości bazy danych i narzędzia analityczne, automatyzacja i dematerializacja procesów. Bank będzie też konsekwentnie inwestował w innowacyjne rozwiązania aktywnie angażując się w kreowanie nowych standardów w skali rynku, innowacyjnych narzędzi dla klientów i organizacji oraz wzmacnianie roli instytucji zaufania publicznego i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.

Rozszerzaniu obecnego modelu biznesowego służyć ma aktywne monitorowanie krajowego rynku pod kątem potencjalnych przejęć, rozszerzanie dostępności oferty spółek z grupy kapitałowej, rozwój zagraniczny wspierający ekspansję klientów, alianse z partnerami strategicznymi m.in. poprzez platformy lojalnościowe oraz współpraca z instytucjami publicznymi w ramach rozwiązań ePaństwa. Dążąc do pozycji lidera rozwiązań technologicznych bank zakłada także inwestowanie w wybrane spółki fintech.

Cele finansowe

W perspektywie 2020 roku PKO Bank Polski zamierza osiągnąć rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10 proc., obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 45 proc. oraz utrzymać koszty ryzyka w przedziale 75-85 punktów bazowych. Celem jest także efektywne zarzadzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe TCR i CET1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych a jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy.

Oprac. sek

Powiązane tematy

Komentarze