Informacje

Krok po kroku do zwiększania zasięgu szerokopasmowego internetu

br

  • Opublikowano: 25 grudnia 2016, 10:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad milion gospodarstw domowych może skorzystać z dostępu do szerokopasmowego internetu w wyniku przyszłorocznego dofinansowania sieci tam, gdzie nie inwestują firmy telekomunikacyjne – ocenia ministerstwo informatyzacji i cyfryzacji. Rozstrzygnięcie naboru wniosków inwestycyjnych i wyłonienie beneficjentów nastąpi w połowie 2017 r.

Rozwój sieci wspierany jest przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach programu ponad 1 mld euro jest przeznaczonych na zwiększenie dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na obszarach, gdzie operatorzy telekomunikacyjni nie inwestują. W mijającym roku rozstrzygnięto pierwszy nabór na dofinansowanie projektów budowy sieci w ramach wspomnianego programu. Zwycięzcy pierwszego konkursu obejmą zasięgiem ponad 130 tys. gospodarstw domowych.

Zakładamy, że w wyniku ogłoszonego we wrześniu konkursu, którego wyniki poznamy w połowie przyszłego roku, zostanie objętych siecią kolejnych milion gospodarstw domowych – powiedział wgospodarce.pl Marek Zagórski wiceminister informatyzacji i cyfryzacji.

Beneficjenci drugiego konkursu, oprócz objęcia zasięgiem gospodarstw domowych, będą zobowiązani do podłączenia wszystkich szkół, które nie mają dostępu do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Ma to związek z opracowywaną w Ministerstwie Cyfryzacji koncepcją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Sieć ta ma łączyć wszystkie jednostki oświatowe w Polsce, w ramach której jeden operator będzie dostarczał usługę dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a także zapewniał usługi bezpieczeństwa sieciowego i dostęp do multimedialnych aplikacji i treści edukacyjnych.

W ramach programu zostaną uruchomione odpowiednie instrumenty finansowe. Zdarza się bowiem, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni (zwłaszcza MŚP) nie realizują nowych inwestycji ze względu na ograniczony dostęp do kapitału. Dostęp do finansowania, ułatwi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym realizację planowanych inwestycji – dodał wiceminister Zagórski.

Autorzy – opublikowanego ostatnio raportu Warsaw Enterprise Institute pt. Raport otwarcia – bilans roku oceniają, że pod względem dostępności szerokopasmowego internetu „Polska mocno odstaje in minus od reszty UE. Takie braki w infrastrukturze będą znacznie utrudniać rozwój nowoczesnych usług i przedsiębiorstw oferujących takie usługi.”

Według resortu informatyzacji i cyfryzacji niedostatki w nowoczesnej infrastrukturze są przeszkodą dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Jednocześnie z danych ministerstwa wynika, że w roku 2015 ponad 86% gospodarstw domowych miało zapewnioną możliwość stacjonarnego dostępu do internetu i był to wzrost o 17 pkt. proc. w porównaniu do 2012 r. Natomiast 99,5% miało dostęp do sieci mobilnych. W przypadku sieci szerokopasmowej liczba ta zwiększyła się z 44,5% gospodarstw domowych w 2012 r. do 60,7% w roku 2015.

Wciąż niecałe 40% mieszkańców nie ma dostępu do nowoczesnych usług dostępu do internetu nowej generacji, z czego zdecydowana większość zamieszkuje tereny o niskiej lub bardzo niskiej atrakcyjności inwestycyjnej, przez co konieczne jest wsparcie brakujących inwestycji odpowiednimi działaniami legislacyjnymi, promocyjnymi, a przede wszystkim zaangażowaniem środków publicznych.

Powiązane tematy

Komentarze