Informacje

Źródło:Fundacja Nauki na rzecz Polski
Źródło:Fundacja Nauki na rzecz Polski

W sumie 42 mln zł na innowacyjne projekty do wzięcia jeszcze przez 14 dni

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 stycznia 2017, 13:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Jeszcze niespełna dwa tygodnie mają naukowcy na ubieganie się o granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w łącznej wysokości 42 mln zł. Aplikacje są przyjmowane do 16 stycznia br.

Finansowanie pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oferowane jest w ramach programów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility. O środki na prowadzenie innowacyjnych badań mogą starać się wybitni uczeni z całego świata, niezależnie od narodowości. Projekty można realizować nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych (ten wariant nie jest możliwy tylko w module Core Facility). Oznacza to, że z finansowania mogą skorzystać również firmy, które już posiadają działy B+R i takie, które chcą te działy tworzyć. Firmy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM_TECH Core Facility oferują granty w wysokości do 3,5 mln zł. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R, w tym na prace zlecone (podwykonawstwo). Wnioskodawcy – niezależnie od narodowości – muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy.

W programie TEAM można zdobyć finansowanie na przełomowe w skali międzynarodowej badania, realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. Środki można otrzymać na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań.

W programie TEAM-TECH finansowane są projekty B+R związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W obu przypadkach przedmiotem projektów zgłoszonych do finansowania powinny być rozwiązania opierające się na wcześniej pozyskanej oryginalnej wiedzy naukowej oraz wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Aby zdobyć grant w tych programach, wnioskodawca musi mieć wybitne doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe. Jeśli wniosek składa jednostka naukowa, obowiązkowa jest także współpraca z partnerem biznesowym.

Termin przyjmowania wniosków upływa 16 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w kwietniu 2017 r.

Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po 7 konkursów w programie TEAM, TEAM-TECH i TEAM_TECH Core Facility (razem z tegorocznymi konkursami). Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, w których zostanie zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy – studentów, doktorantów i młodych doktorów.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze