Informacje

Kolejne stanowisko UOKiK w sprawie frankowiczów

br

  • Opublikowano · 27 stycznia 2017, 11:53

  • 1
  • Tagi: frankowicze kredyt hipoteczny kredyty we frankach szwajcarskich UOKiK
  • Powiększ tekst

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że zasada ustalania przez Bank Millennium wartości kredytu i wysokości rat na podstawie kursu franka jest niedozwolona, ponieważ to bank sam ustala kurs waluty.

Jak poinformował Urząd, prezes UOKiK wydał kolejny istotny pogląd, tym razem dotyczący postępowania przeciwko Bankowi Millenium. Chodzi o kredytobiorcę, który skierował sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie, a domagał się zwrotu opłat pobranych na pokrycie różnic między ceną kupna a sprzedaży franka szwajcarskiego.

Zdaniem urzędu postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Ta nierównowaga stron wpływa na wysokość świadczeń, ponieważ to bank w tabeli ustala kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsument jest natomiast pozbawiony wpływu na wysokość waloryzacji kursu, nawet nie wie czym kieruje się bank w podejmowaniu decyzji. Bank Millennium – czytamy w komunikacie UOKiK.

W ocenie Prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna. Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy.

Co więcej, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa. Jednak zdaniem urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie – poinformował Urząd.

Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.

Jest to już kolejny „istotny pogląd” prezesa UOKiK w sprawie konfliktu kredytobiorców, posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, z bankami. Czytaj także: Umowy BPH z niedozwolonymi klauzulami

Komentarze