Informacje

Deficyt sektora „general government” to 2,9 proc. PKB w 2017, 2,5 proc. PKB w 2018

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2017, 13:20

    Aktualizacja: 19 kwietnia 2017, 13:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniesie 2,9 proc. PKB w 2017 r. i 2,5 proc. PKB w 2018 r. wobec 2,4 proc. PKB odnotowanych w ub.r., wynika z projektu aktualizacji programu konwergencji, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Na 2019 r. prognozowany jest deficyt w tym ujęciu na poziomie 2 proc. PKB, a na 2020 r. - 1,2 proc. PKB.

Deficyt strukturalny zostanie ograniczony do 1,2 proc. PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynik nominalny oczyszczony o wpływ cyklu koniunkturalnego) - rok później. Polska określiła swój średniookresowy cel budżetowy jako deficyt strukturalny 1 proc. PKB - czytamy dalej.

Jednocześnie przewidywane jest obniżenie długu w relacji do PKB od 2018 r. Na koniec 2017 roku dług ma wynieść 55,3 proc. w 2017 r. Później oczekiwany jest spadek - do 54,8 proc. PKB w 2018 r., 54 proc. w 2019 r. i 52,1 proc. PKB w 2020 roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) w ujęciu nominalnym spadł w 2016 r. do 44,74 mld zł z 46,2 mld zł rok wcześniej.

Na początku kwietnia GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec 2016 roku 2,4 proc. PKB (wobec 2,6 proc. rok wcześniej).

Na podst. ISBNews

Powiązane tematy

Komentarze