Informacje

Zysk netto Energi w I kw. '17 wyniósł 310 mln zł wobec 253,8 mln zł konsensusu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 maja 2017, 09:13

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w I kwartale 2017 roku 310 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 253,8 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny wyniósł 355 mln zł wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 350,2 mln zł. Rok wcześniej było to 106 mln zł.

EBITDA Energi wyniosła w I kwartale 601 mln zł wobec 645 mln zł rok wcześniej i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami spółki. Średnia prognoz analityków wskazywała na 594,7 mln zł zysku EBITDA.

Przychody grupy w pierwszym kwartale sięgnęły 2,71 mld zł wobec 2,62 mld zł przed rokiem i były zgodne z konsensusem na poziomie 2,68 mld zł.

Spółka wskazuje, że w I kwartale na wynik brutto grupy pozytywny wpływ miała wycena opcji na akcje spółki Polimex-Mostostal. Wycena uwzględniła kurs akcji Polimeksu-Mostostal na koniec marca 2017 r. Podwyższyła ona przychody grupy z działalności finansowej o 53 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu dystrybucja wzrósł w I kw. 2017 r. do 530 mln zł z 499 mln zł przed rokiem.

Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na sprzedaży usług dystrybucyjnych (ze stratami sieciowymi) o 50 mln zł. Co z kolei wynikało między innymi z korekty opłaty przejściowej PSE i korzystniejszej struktury sprzedaży - napisano w komunikacie prasowym.

Z kolei w segmencie sprzedaż wynik EBITDA spadł do minus 10 mln zł wobec plus 28 mln zł rok wcześniej. Jak informuje spółka, wyniki były pod presją rosnących obciążeń regulacyjno-umownych.

Był to głównie efekt niższej marży na sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu. Marża na sprzedaży energii elektrycznej (...) spadła o 25 mln zł w ujęciu r/r. Wpłynęły na to w dużej mierze kwestie regulacyjne: obniżenie o ponad 4 proc. taryfy G przez URE oraz wzrost kosztów wykonywania zadań sprzedawcy zobowiązanego, a także zawarte wiele lat wcześniej długoterminowe kontrakty na zakup zielonych certyfikatów po cenach wyższych niż rynkowe - napisano w komunikacie.

EBITDA obszaru wytwarzanie spadła w I kw. tego roku do 104 mln zł ze 133 mln zł przed rokiem.

O spadku w głównej mierze przesądziły czynniki niezależne od segmentu, czyli niższe ceny zielonych certyfikatów oraz wzrost podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych" wyjaśnia spółka.

Łączne nakłady inwestycyjne grupy w I kwartale wyniosły 217 mln zł (rok wcześniej było to 381 mln zł). Wydatki na dystrybucję wyniosły 168 mln zł, na wytwarzanie 18 mln zł, na segment sprzedaż 8 mln zł, a tzw. "pozostałe i korekty" 23 mln zł.

Wśród kluczowych projektów realizowanych w segmencie dystrybucja spółka wymienia rozbudowę sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców (77 mln zł), modernizację sieci dystrybucyjnej (63 mln zł) i nakłady na innowacje i rozwiązania sieciowe (4 mln zł). W segmencie wytwarzanie spółka wydała 13 mln zł na linię biznesową Elektrownia w Ostrołęce, w tym na remont kapitalny i nakłady środowiskowe.

W efekcie tych inwestycji w I kwartale przyłączono 8,3 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 989 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 5,3 MW nowych źródeł OZE - napisano w komunikacie.

Grupa Energa w I kwartale 2017 r. wyprodukowała 1023 GWh energii elektrycznej, o 18 GWh więcej niż rok temu. Spadek produkcji z węgla (o 11 GWh), w elektrowniach szczytowo-pompowych (5 GWh) oraz z biomasy (1 GWh) został skompensowany wyższą produkcją energii w źródłach wodnych przepływowych (24 GWh) na skutek lepszych warunków hydrologicznych oraz z wiatru (12 GWh), głównie dzięki produkcji nowej farmy wiatrowej Parsówek.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 5943 GWh, co oznacza nieznaczne zmniejszenie rok do roku o 0,3 proc. Z kolei wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na zbliżonym jak w I kw. 2016 r. poziomie i wyniósł 5623 Gwh.

Na podst. PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze