Informacje

Trzy poglądy UOKiK na umowy kredytu we frankach. Sprawy dotyczą Millennium i Raiffeisena

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 maja 2017, 13:28

  • 2
  • Powiększ tekst

Prezes UOKiK przedstawił trzy kolejne istotne poglądy w sporach konsumentów z bankami Millennium i Raiffeisen - poinformował Urząd. Dotyczą one postanowień umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejne trzy istotne poglądy w sporach konsumentów z dwoma bankami - Millennium i Raiffeisen. Postępowania toczą się przed sądami w Warszawie i Gdańsku - czytamy w komunikacie.

Czytaj też [Kolejny wyrok sądu korzystny dla frankowiczów] (http://wgospodarce.pl/informacje/36606-kolejny-wyrok-sadu-korzystny-dla-frankowiczow)

Jak dodano, w dwóch sporach z bankiem Millennium klienci kwestionują postanowienia umowne, na podstawie których obciążani są kosztami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Urząd stwierdził, że postanowienia te nie informują konsumentów o prawach i obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia. Konsumenci nie znają zakresu, ani sposobu, w jaki przedsiębiorca wylicza opłaty z tego tytułu. Prezes UOKiK uznał więc te postanowienia za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów - napisano.

W sporze z Raiffeisen Bankiem konsumenci kwestionują postanowienia umowne, na których podstawie ustalana jest kwota kredytu oraz wysokość rat.

Urząd wskazał, że na mocy tych postanowień bankowi przyznano uprawnienie do jednostronnego wpływania na wysokość świadczenia stron. Jest to skutkiem tego, że kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego określone są w tabeli sporządzonej przez bank. Zdaniem UOKiK, postanowienia te spełniają przesłanki uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne - czytamy w komunikacie.

Urząd przypomina, że prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.

Ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne. W każdym przypadku prezes UOKiK ocenia stan faktyczny i prawny, orzecznictwo w danej sprawie oraz wniosek skierowany przez powodów - podkreśla Urząd. Wydane do tej pory poglądy są dostępne na stronie internetowej UOKiK.

Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw. Taki pogląd wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem. Jest on wydawany, jeżeli przemawia za tym interes publiczny, dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu.

PAP, MS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze