Informacje

Wysoka podaż ofert pracy wzmacnia pozycję pracownika

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 czerwca 2017, 09:13

  • 2
  • Powiększ tekst

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - nie zmienił wartości m/m w maju 2017 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że podaż ofert pracy jest wysoka, co wzmacnia w dalszym ciągu pozycję pracownika.

W ostatnim czasie skala spadku wskaźnika była nieco niższa od zmian z początku roku, ale podobne obserwacje wystąpiły w analogicznych miesiącach w ciągu ostatnich dwóch lat. Pozycja przetargowa pracowników jest nadal silna, a podaż ofert pracy wysoka. Utrzymanie niskiej stopy bezrobocia zależeć będzie w najbliższej przyszłości od utrzymania się tych tendencji, co najpełniej pokażą liczby na temat osób wyrejestrowujących się z bezrobocia w efekcie podjęcia zatrudnienia - czytamy w raporcie.

Pięć składowych oddziałuje w kierunku spadku bezrobocia, trzy składowe wskaźnika działają w kierunku jej wzrostu. Podaż wakatów jest bardzo wysoka i przekracza 100 tysięcy ofert pracy miesięcznie, wskazano w raporcie.

Od pewnego czasu liczba osób bezrobotnych znajdujących zatrudnienie jest mniejsza niż liczba nowych ofert pracy, co mogłoby sugerować pewne niedopasowanie popytu i podaży pracy. Wydaje się jednak, że niewykorzystane oferty pracy odzwierciedlają obecnie istotną siłę przetargową pracowników, którzy starannie selekcjonują oferty pracy, wybierając korzystniejsze dla siebie rodzaje i warunki zatrudnienia - podał BIEC.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy w kwietniu ponownie zmalała, w nieco większym stopniu niż przed miesiącem - około 2 proc.

Jednocześnie zmalała liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy a zwłaszcza młodych bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych. Według najnowszych danych (za marzec bieżącego roku), wielkość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia znacząco zmalała - prawie o 4 proc. - czytamy dalej.

W kwietniu, siódmy miesiąc z rzędu, liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia była wyższa niż te zapowiadające zwolnienia. Głównie duże firmy (250 i więcej pracujących), oczekują wzrostu zatrudnienia. Małe przedsiębiorstwa (do 49 pracowników) zapowiadają zwolnienia.

W większości branż znacząco przeważa odsetek przedsiębiorstw prognozujących nowe przyjęcia do pracy, a głównie w sektorze produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Jedynie wśród producentów wyrobów tekstylnych oraz odzieży przeważają firmy planujące zwolnienia pracowników.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze