Informacje

Prezesi polskich firm bardziej optymistyczni od swoich zagranicznych kolegów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 czerwca 2017, 12:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Aż 98 proc. prezesów z Polski pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju swojej działalności w perspektywie najbliższych 12 miesięcy (wobec 83 proc. globalnie). Równocześnie 96 proc. prezesów polskich spółek postrzega przełomowe rozwiązania technologiczne jako szansę na rozwój, a nie zagrożenie dla prowadzonej działalności (wobec 65 proc. globalnie), wynika z badania firmy doradczej KPMG

Biorąc pod uwagę niestabilność związaną z globalnym wzrostem gospodarczym, 65 proc. zarządzających globalnymi spółkami jest przekonanych o dobrych perspektywach rozwoju światowej gospodarki w ciągu kolejnych 3 lat. Jest to spadek o 15 pkt proc. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. W tej kwestii prezesi z Polski wykazują jeszcze mniejszy optymizm, tylko 44 proc. jest pewnych pozytywnych wskaźników światowej gospodarki w kolejnych latach - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu "2017 Global CEO Outlook".

Według zarządzających firmami w Polsce jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na usprawnienie prowadzenia biznesu jest wdrażanie nowoczesnych technologii. Ponad 95 proc. prezesów z Polski deklaruje wysoki poziom inwestycji w ten obszar w perspektywie kolejnych 12 miesięcy.

Respondenci wskazali także na rosnącą rolę ryzyka związanego z reputacją i zarządzaniem marką.

W dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, rośnie znaczenie ryzyka reputacyjnego i zarządzania marką. Firmy koncentrując się na bieżącej działalności i walcząc o klienta powinny przykładać odpowiednią wagę do zarządzania reputacją, jakiekolwiek niedociągnięcia w tym zakresie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. W dalszej kolejności wśród rodzajów ryzyka mającego istotny wpływ na prowadzenie biznesu respondenci z Polski wymieniali ryzyko operacyjne i ryzyko związane ze zmianą preferencji klientów - powiedział Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, cytowany w komunikacie.

Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem znalazły się na trzecim miejscu obok ryzyka geopolitycznego i środowiskowego. Zarządzający z Polski są znacznie bardziej (88 proc. wobec 47 proc. globalnie) świadomi faktu, iż najsłabsze ogniowo w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowi czynnik ludzki. Częściej także od prezesów globalnych spółek wskazują, że ich organizacja jest przygotowana na cyberatak (54 proc. wobec 42 proc.), podano także.

Wśród polskich prezesów 34 proc. twierdzi, że zatrudnienie na przestrzeni 3 lat wzrośnie przynajmniej o 6 pkt proc.

Prezesi polskich spółek znaczniej bardziej stawiają na nowe inwestycje niż szefowie spółek globalnych. Jak wynika z badania KPMG, w ciągu nadchodzących 12 miesięcy, aż 94 proc. CEO z Polski deklaruje wysokie nakłady inwestycyjne na innowacje, włączając w to nowe produkty i usługi oraz sposób prowadzenia biznesu. Analogiczne inwestycje planuje 55 proc. prezesów firm globalnych – czytamy także w materiale.

Wszyscy respondenci z Polski twierdzą, iż czują rosnącą odpowiedzialność w kwestii reprezentowania jak najlepszych interesów swoich klientów, podczas gdy na świecie przyznaje się do tego 70 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 prezesów firm z Polski.

ISB, MS

Powiązane tematy

Komentarze