Informacje

WYWIAD Wyniki Alior Banku powyżej oczekiwań

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 sierpnia 2017, 09:46

    Aktualizacja: 1 września 2017, 16:05

  • 0
  • Powiększ tekst

W drugim kwartale odnotowaliśmy wzrost portfela kredytowego, zarówno w bankowości indywidualnej, jak i w segmencie korporacyjnym. Wzrosły portfele detalicznych kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, a także kredytów dla firm – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku, odpowiedzialny za finanse

Alior Bank zaprezentował dziś wyniki finansowe po drugim kwartale 2017 roku. O ich skomentowanie poprosiliśmy Filipa Gorczycę, wiceprezesa Alior Banku, odpowiedzialnego za pion finansów

Analitycy finansowi spodziewali się, że w drugim kwartale zysk netto Alior Banku wyniesie 93,7 mln zł. Czy ich prognozy spełniły się?

W drugim kwartale 2017 r. zysk netto Alior Banku wyniósł 100 mln zł, zatem więcej niż przewidywali analitycy. Zanotowaliśmy przy tym 21-procentowy wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem br.

Z czego wynika tak dobry wynik w II kwartale?

Jest to m.in. efekt najwyższej na rynku marży odsetkowej netto. Zamknęliśmy pierwszą połowę roku z rekordowym NIM wynoszącym 4,8 proc. Oznacza to że w zakresie marży odsetkowej poziomy określone w strategii „Cyfrowego buntownika” (4,5 proc.) już zostały osiągnięte. Szacujemy też, że na koniec 2017 r. wskaźnik ten powinien osiągnąć 4,6 - 4,7 proc.

Czy pozostałe finansowe założenia zawarte w strategii są również realizowane?

Jednym z kluczowych celów jest systematyczny wzrost ROE. Odnotowaliśmy wyższy niż w pierwszym kwartale wskaźnik zwrotu z kapitału własnego - wyniósł on 6,3proc., czyli o 1 p.p. więcej niż w poprzednich trzech miesiącach. Zgodnie z założeniami strategii, do 2020 r. wskaźnik ROE ma wynosić 14 proc. Gdyby uwzględnić docelowy poziom synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH i wyłączyć koszty integracji, w pierwszym półroczu 2017 r. ROE kształtowałoby się na poziomie 10,7 proc., co istotnie przybliża bank do osiągnięcia strategicznego celu.

Czytaj też 100 mln zł zysku Alior Banku

Jak przebiega realizacja synergii z wydzieloną częścią Banku BPH?

Osiągane przez bank synergie są zgodne z planem. Podtrzymujemy plan uzyskania zapowiadanych wcześniej synergii na poziomie 167 mln zł w 2017 r., a także docelowe 374 mln zł w 2019 r. Planowane koszty integracji pozostają bez zmian i wynoszą 195 mln zł.

Bank będzie w stanie zrealizować pozostałe cele?

Patrzymy w przyszłość z optymizmem, ponieważ wzrosła sprzedaż w kluczowych segmentach. W drugim kwartale odnotowaliśmy wzrost portfela kredytowego, zarówno w bankowości indywidualnej, jak i w segmencie korporacyjnym. Wzrosły portfele detalicznych kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, a także kredytów dla firm. Ponadto stale rozwijamy naszą działalność i poprawiamy jej efektywność. Powinno to pomóc nam zrealizować plany na ten rok, zbliżając się do osiągnięcia celów strategicznych.

Jakie znaczenie ma informacja z dzisiejszego raportu bieżącego, w którym ogłosiliście, że jeden z akcjonariuszy zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie powyżej 5proc.?

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nationale-Nederlanden zwiększyło zaangażowanie w Alior Banku do poziomu 5,1proc. i wiadomość ta bardzo nas cieszy, gdyż zwiększenie zaangażowania nastąpiło już w trakcie kadencji obecnego zarządu. Traktujemy to więc jako wyraz zaufania ze strony rynku. Nie jest to pierwszy taki sygnał. W ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o emisji obligacji zwykłych niezabezpieczonych o wartości 250 mln złotych, a w procesie budowy księgi popytu zebraliśmy deklaracje na łączną kwotę ponad 400 milionów, co pozwoliło nam ustalić najniższą w historii banku marżę w wysokości 1,19  proc. powyżej stawki WIBOR6M. To pokazuje, że inwestorzy pozytywnie oceniają nasze perspektywy wzrostu i wierzą, że bank zmierza w dobrym kierunku.

Jakie są kluczowe wyzwania przed Alior Bankiem w najbliższym czasie?

Obecnie jesteśmy w trakcie planowania operacjonalizacji strategii „Cyfrowego buntownika” na lata 2018-2020. Rezultat tych prac przedstawimy wraz z prezentacją wyników po trzecim kwartale 2017 roku. Patrząc na ogłoszone dziś wyniki mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego strategicznego celu, którym jest osiągnięcie wskaźnika rentowności na poziomie 14proc. oraz wskaźnika koszty/dochody na poziomie 39proc. do końca 2020 roku.

Dziękujemy za rozmowę

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze