Informacje

W 2016 r. spadło zatrudnienie w kolejowych przewozach towarowych o 1,3 proc., a pasażerskich o 0,5 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 sierpnia 2017, 15:22

  • 1
  • Powiększ tekst

Towarowi przewoźnicy kolejowi w Polsce zmniejszyli zatrudnienie o 1,3 proc. r/r w 2016 r., do 27.590 osób, a pasażerscy - o 0,5 proc. do 22.555. Natomiast zarządcy infrastruktury, którzy zatrudniają najwięcej pracowników w sektorze kolejowym w Polsce, zwiększyli zatrudnienie o 0,8 proc. r/r do 40.934 osób, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Przez ostatnie dwa lata na kolei trwała stabilizacja zatrudnienia. W 2016 roku przewoźnicy i zarządcy infrastruktury zatrudniali ponad 91 tys. osób. Spadek liczby zatrudnionych był niewielki w porównaniu do lat wcześniejszych. Największymi pracodawcami pozostają spółki z grupy PKP - czytamy w komunikacie.

Najwięcej pracowników zatrudniają zarządcy infrastruktury. Na koniec 2016 r. liczba zatrudnionych przez zarządców infrastruktury wyniosła 40.934 osób, o 0, 8 proc. więcej niż w 2015 r. i najwięcej od 2009 r. Jest to efekt przede wszystkim kolejnego zwiększenia zatrudnienia u największego zarządcy infrastruktury PKP PLK. Wzrost ten był mniejszy niż w 2015 r. i wyniósł niecały 1 proc. Kolejny rok z rzędu nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia u takich zarządców jak PKP SKM, KP Kotlarnia, CTL Maczki-Bór, Infra Silesia i Euroterminal Sławków.

Jeśli chodzi o zatrudnienie wśród zarządców infrastruktury, niekwestionowanym liderem są PKP PLK. Udział głównego zarządcy w ogóle zatrudnionych wyniósł 96,5 proc. Do zestawienia nie są wliczani zarządcy WKD i UBB Polska - czytamy także.

W 2016 r. u przewoźników towarowych pracowało 27.590 osób. Oznacza to spadek zatrudnienia o 1,3 proc. w porównaniu z rokiem 2015. Patrząc na zatrudnienie w sektorze przewozów kolejowych można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat przedsiębiorstwa sukcesywnie redukują liczbę pracowników.

Pomimo dużej redukcji zatrudnienia na poziomie 3 proc., PKP Cargo pozostaje największym pracodawcą wśród przewoźników towarowych. Ponad 68 proc. pracowników zatrudnionych u przewoźników rzeczy pracuje właśnie w tej spółce (64 proc. w 2015 r.). Drugie miejsce na rynku pod względem wielkości zatrudnienia zajmuje grupa DB z ponad 5 proc. udziałem. Łącznie w największych 9 spółkach na 69 funkcjonujących w 2016 r. zatrudnionych było ponad 93 proc. ogółu pracowników - czytamy dalej.

Natomiast u przewoźników pasażerskich na koniec 2016 r. było to 22.555 pracowników. W porównaniu do 2015 r. oznacza to spadek o 0,5 proc. Od 2014 r. dynamika spadku zmalała i utrzymuje się na podobnym poziomie. Spośród spółek, które odnotowały największe spadki zatrudnienia, wskazać należy Przewozy Regionalne. W 2015 r. spółka ta zatrudniała 8.247 osób. Na koniec 2016 r. było to już 7.434 osób (spadek prawie o 10 proc.).

Analizując zatrudnienie w poszczególnych spółkach wykonujących regularne (rozkładowe) przewozy pasażerskie, należy zauważyć, że ponad dwie trzecie pracowników zatrudnionych jest w dwóch spółkach: Przewozy Regionalne i PKP Intercity. W związku ze zwiększeniem oferty przewozowej poziom zatrudnienia w PKP Intercity wzrósł o 5,5 proc. w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. - podał także UTK.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze