Informacje

Polska nie zgadza się na większą liczbę zezwoleń

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 września 2017, 10:08

    Aktualizacja: 20 września 2017, 10:09

  • Powiększ tekst

Polska nie widzi uzasadnienia dla rosyjskiej propozycji zwiększenia tegorocznej puli zezwoleń dla rosyjskich przewoźników aż o 70 tys., ponieważ w Polsce nie obserwujemy zwiększenia liczby przejazdów naszych przewoźników do Rosji, poinformował wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit po rozmowach w ramach polsko-rosyjskiej komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które odbywają się w Moskwie 19-20 września br.

Rozmowy w Moskwie to kolejne runda negocjacji dotyczących rosyjskiej propozycji zwiększenia tegorocznej puli zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe. Podstawę prawną do współpracy dwustronnej między Polską i Federacją Rosyjską stanowi umowa o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie 30 sierpnia 1996 roku.

Umowa przewiduje wykonywanie przewozów drogowych przez przewoźników obu państw na podstawie zezwoleń. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, decyzję o strukturze i wielkości kontyngentu podejmuje Komisja Mieszana, złożona z przedstawicieli obu stron.

Nie ma uzasadnienia dla rosyjskiej propozycji zwiększenia liczby zezwoleń aż o 70 tys. W Polsce nie obserwujemy zwiększenia liczby przejazdów naszych przewoźników do Rosji. Rozmowy o ewentualnym zwiększeniu tegorocznego kontyngentu muszą być powiązane z ustaleniami na przyszły rok - podkreślił Szmit, cytowany w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dodał, że trwające negocjacje są trudne, bo Rosjanie nie rezygnują ze swoich postulatów ograniczając konkurencję na rosyjskim rynku transportowym.

Trzeba budować koalicję państw, które chcą zmieniać takie warunki. Ważną rolę odgrywają polskie organizacje i polscy kierowcy, którzy mobilizują swoich zagranicznych partnerów i współpracowników. Musimy twardo pokazywać nasze rację, aby zwalczać lobbing. Trzeba pokazać, że takie działania ograniczają konkurencję gospodarki w całej Europie, co ma bardzo zły wpływ, to jest wbrew interesowi rynku europejskiego - wskazał Szmit.

Ostatnie posiedzenie Komisji Mieszanej odbyło się 9 listopada 2016 r. w Krakowie. W wyniku rozmów uzgodniono wymianę na 2017 rok w ilości po 190.000 zezwoleń dla każdej ze stron. W ramach tej puli, strona polska otrzymała:

142 000 – na przewozy dwustronne / tranzytowe;

48 000 – na przewozy do/z krajów trzecich.

Strona rosyjska otrzymała natomiast:

180 000 – na przewozy dwustronne / tranzytowe;

10 000 – na przewozy do/z krajów trzecich, przypomniał resort.

Decyzja o zwiększeniu o 8 000 kontyngentu zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich pozwoliła polskim przewoźnikom drogowym na realny wzrost możliwości wykonywania operacji transportowych na rynku rosyjskim. Jednocześnie jest to pierwszy od 2004 roku tak duży kontyngent zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich dla przewoźników polskich - czytamy dalej.

Na przełomie maja i czerwca 2017 r. strona rosyjska zwróciła się do strony polskiej o przekazanie na rok bieżący dodatkowych 70 000 zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe. Oznaczałoby to wzrost poziomu wymiany zezwoleń o jedną trzecią, podczas gdy strona polska nie odnotowuje takiego wzrostu zapotrzebowania na zezwolenia rosyjskie, podkreślono w materiale.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie ze środowiskiem przewoźników drogowych analizowało propozycję strony rosyjskiej, aby wypracować stanowisko przed kolejnym posiedzeniem Komisji Mieszanej, które odbywa się w Moskwie w dniach 19-20 września 2017 r. Podczas tych rozmów strony uzgodnią ostateczny kształt kontyngentu zezwoleń na rok bieżący i podejmą próbę określenia poziomu wymiany zezwoleń na 2018 rok, podano także.

Decyzja, jaka zapadnie w tej sprawie będzie odzwierciedlała interesy polskich przewoźników drogowych, aby umożliwić im wykonywanie przewozów do/z i przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Strona polska będzie sprzeciwiała się takim propozycjom, które doprowadziłyby do zwiększenia udziału przewoźników rosyjskich w transporcie drogowym kosztem przewoźników polskich - podkreślono w komunikacie.

Resort poinformował też, że strona polska dokonuje analizy nadsyłanych przez przewoźników informacji o warunkach wykonywania przewozów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Do czasu rozmów dwustronnych resort infrastruktury będzie starał się wyjaśnić problemy, jakie występują podczas kontroli polskich pojazdów ciężarowych na terytorium Federacji Rosyjskiej i dotyczą klasyfikacji rodzaju przewozu drogowego i wymaganego zezwolenia. Odnosi się to w szczególności do przypadków wykonywania przez polskiego przewoźnika drogowego przewozów dwustronnych z ładunkiem pochodzącym z kraju trzeciego, podano w materiale.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych