Informacje

autor: fot. Internet
autor: fot. Internet

Alior Bank dąży do 14 proc. ROE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 4 października 2017, 10:09

    Aktualizacja · 4 października 2017, 20:04

  • 0
  • Tagi: Alior Bank bank banki Biznes Finanse gospodarka innowacje
  • Powiększ tekst

Alior Bank planuje, że w 2019 roku będzie miał 14-proc. wskaźnik ROE, marżę odsetkową netto na poziomie 5,1 proc. i wskaźnik kosztów do dochodów w wysokości 39 proc., a więc o rok szybciej niż zakładał w strategii. Bank chce osiągnąć możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku - poinformował bank.

W opublikowanej w marcu 2017 roku strategii na lata 2017-2020 „Cyfrowy Buntownik” Alior Bank zakładał, że w 2020 roku marża odsetkowa netto wyniesie 4,5 proc.

Alior Bank podtrzymał w środę, że osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku (tj. z zysku za rok 2019), ale będzie to uwarunkowane wytycznymi i oczekiwaniami KNF.

Bank poinformował, że jego celem jest osiągniecie 14,1 proc. ROE w 2020 roku, ale poziom ten może być przekroczony i wzrosnąć do 16 proc. dzięki dodatkowym inicjatywom nie uwzględnionym w planie bazowym (m.in. uruchomienia pośrednika online, szybszego rozwoju leasingu i synergii w ramach grupy PZU.

Bank nie planuje emisji akcji w celu podwyższenia kapitału w horyzoncie strategii na lata 2017-2020.

Plan kapitałowy banku do 2020 roku zakłada, że spełni on wymogi regulacyjne w zakresie współczynnika Tier 1 bez wykorzystania instrumentów kapitałowych (takich jak gwarancja czy sekurytyzacja), przy utrzymaniu planowanego tempa wzrostu.

Alior podtrzymał zakładane roczne tempo wzrostu wolumenu kredytów na poziomie 5-6 mld zł brutto.

Bank podał, że jego plan kapitałowy zakłada utrzymanie nadwyżki kapitałowej co najmniej 50 punktów bazowych powyżej minimum regulacyjnego Tier 1.

W tym celu bank zamierza przejściowo w roku 2018 wykorzystać linię gwarancyjną o maksymalnym potencjale uwolnienia kapitału do 300 mln zł. Dodatkowo bank bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia jednej transakcji sekurytyzacyjnej. Bank zakłada wykorzystanie powyższych instrumentów na poziomie do 230 mln zł uwolnionego kapitału Tier 1” - napisano w komunikacie.

Alior Bank analizuje dodatkowo cztery inne instrumenty optymalizujące pozycję kapitałową, mogące łącznie uwolnić około 165 mln zł kapitału Tier 1 i jest również w trakcie akceptacji metodyki AMA (zaawansowanego zarządzania ryzykiem operacyjnym) przez KNF. W przypadku akceptacji uzysk kapitałowy szacuje na 25 punktów bazowych na kapitale Tier 1.

W celu spełnienia wymogu TCR bank planuje emisje obligacji podporządkowanych w IV kwartale 2017 roku i w 2018 roku.

Zgodnie z przyjętym planem celem Alior Banku jest osiągnięcie kosztu ryzyka na poziomie 1,6 proc. w 2020 roku. W opublikowanej wcześniej strategii bank zakładał ten wskaźnik na poziomie 1,7 proc.

Cel strategiczny na koszt finansowania pozostaje bez zmian, tj. na poziomie 1,1 proc.

Co roku bank chce przeznaczać 100 mln zł na inwestycje w IT i innowacje, w obszarze infrastruktury IT, nowych systemów i narzędzi mobilnych, innowacji i fintechów oraz bezpieczeństwa cyfrowego.

Alior Bank poinformował, że będzie rozwijał współpracę z PZU oraz Pekao w celu realizacji synergii zarówno kosztowych, jak i przychodowych i będzie analizował możliwości rozwoju w zakresie dalszych transakcji fuzji i przejęć.

Bank podtrzymał, że rozwijając kanały cyfrowe planuje transformację sieci sprzedaży - liczba oddziałów własnych i placówek partnerskich spaść ma do 800 z 1.110 w 2016 roku.

Celem Alior Banku jest utrzymanie obecnej struktury alokacji kapitału pomiędzy segmentem klienta biznesowego (ok. 51 proc.) i klienta indywidualnego (ok. 49 proc.), jednak w ramach segmentu klienta biznesowego, bank chce zwiększyć alokację kapitału na segment mikro i małych przedsiębiorstw z 31 proc. obecnie na 47 proc. w 2020 roku przy jednoczesnym wdrażaniu inicjatyw stabilizujących poziom kosztu ryzyka.

Bank podał, że zwiększenie ekspozycji na małe i średnie przedsiębiorstwa pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia celu ROE na poziomie 14 proc. i uwolnienie około 350 mln zł kapitału Tier 1 w horyzoncie realizacji strategii.

W ramach segmentu klienta indywidualnego, celem Alior Banku jest zwiększenie liczby klientów z główną relacją bankową o 77 proc. do 2020 r. i uzyskanie udziału klientów z główną relacją bankową w nowo pozyskiwanych klientach tzw. daily bankingu na poziomie 55 proc.

Celem banku jest koncentracja na kanałach cyfrowych - udział kanału on-line w sprzedaży pożyczek wzrosnąć ma do 32 proc. z 12 proc. obecnie, a udział tego kanału w sprzedaży ROR do 30 proc. z 13 proc.

PAP Biznes/ as/

Komentarze