Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Kolejne roboty na odcinku Kraków-Katowice

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 października 2017, 08:25

  • 0
  • Powiększ tekst

Na pierwszy kwartał 2019 r. zarządca kolejowej infrastruktury planuje rozpoczęcie rewitalizacji odcinka linii kolejowej E-30 Katowice - Kraków, między katowicką dzielnicą Szopienice, a Mysłowicami. Prace te uzupełnią modernizację zasadniczej części połączenia.

W ub. tygodniu podpisano umowę na dokończenie prac na ostatnim z odcinków objętych ciągnącą się od lat unijną modernizacją znacznej części linii E30 Katowice - Kraków. Według władz PKP Polskich Linii Kolejowych odcinek Trzebinia - Krzeszowice i trasa Kraków - Katowice powinny być gotowe w 2020 r. Wtedy pociągi pojadą nią - w zmodernizowanych miejscach - z prędkością do 160 km/h.

Unijna modernizacja nie obejmuje jednak całego kolejowego połączenia Katowic z Krakowem. Kompleksowo przebudowywany - przy wsparciu UE - jest odcinek od Sosnowca Jęzora do Krakowa. Poprawę jakości pozostałych odcinków od Katowic do Sosnowca Jęzora zaplanowano w innych przedsięwzięciach.

Jak przypomniał PAP Jacek Karniewski z zespołu prasowego PLK, odcinek Mysłowice - Sosnowiec Jęzor został zrewitalizowany w 2014 r. i pociągi kursują tam obecnie z prędkością 100 km/h. Dla odcinka Katowice Szopienice Południowe - Mysłowice trwają prace projektowe.

Karniewski uściślił, że w lipcu br. PLK podpisały z firmą Systra umowę dotyczącą opracowania dokumentacji przedprojektowej na roboty związane z przebudową stacji Mysłowice wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków kolejowych. To element projektu inwestycyjnego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice Szopienice Południowe (posterunek Szabelnia) - Mysłowice”.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji robót budowlanych. Zakres prac planowanych do realizacji to: wymiana torów w stacji Mysłowice i na szlaku, zabudowa nowych rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowa sieci trakcyjnej i obiektów inżynieryjnych (…) oraz przebudowa 3 peronów i przejść pod torami z dojściem do peronów w stacji Mysłowice” - wymienił Karniewski.

Zakończenie prac związanych z przygotowaniem tej dokumentacji projektowej PLK planują w I kw. 2018 r., a ogłoszenie przetargu na prace budowlane - w III kw. 2018 r. Rozpoczęcie prac budowlanych zakładane jest na I kwartał 2019 r.

Pozostały odcinek do stacji Katowice (od Szopienic Południowych) przewidziano do przebudowy w tzw. studium wykonalności dla zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice” - przygotowanego pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility).

Chodzi o projekt, który dzięki zwiększeniu przepustowości m.in. między Będzinem a Tychami miał umożliwić tworzenie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tzw. kolei metropolitalnej. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z CEF PLK poinformowały jednak w ostatnich miesiącach o odłożeniu realizacji tej części inwestycji na kolejne lata.

Karniewski przekazał PAP, że obecnie powstaje dokumentacja projektowa dla całego przedsięwzięcia. Dla odcinka Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice ma być ona gotowa we wrześniu 2018 r.; dla odcinka Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Ligota - w I kw. 2020 r.

Obecnie na odcinku Katowice Szopienice Południowe - Katowice realizowany jest projekt budowlany. Planowane jest wykonanie kompleksowej modernizacji tego odcinka po uzyskaniu pozwoleń na budowę i zakończeniu projektów budowlanych. Teoretycznie prace budowlane powinny rozpocząć się w 2020 r. z okresem realizacji 4 lata” - wskazał przedstawiciel PLK.

Przyznał jednak, że ponieważ projekt nie otrzymał w całości finansowania w ostatnim, trzecim konkursie CEF, środki z tego źródła sfinansują tylko prace na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. „Obecnie PKP PLK analizują możliwości pozyskania środków finansowych na realizację całości projektu w tej perspektywie finansowania” - zapewnił Karniewski.

Zakładająca wykorzystanie środków unijnych na lata 2007-2013 modernizacja trasy E30 Katowice - Kraków (w tytułach projektów podawany jest zakres Zabrze - Kraków) rozpoczęła się w 2011 r. i miała zakończyć w czerwcu 2014 r. Na niemal wszystkich odcinkach realizacyjnych powstały problemy.

W 2014 r., gdy wiadomo było, że nie uda się zrealizować robót przy wykorzystaniu poprzednich środków unijnych, poprzenoszono je na inne zadania (do czerwca 2016 zrealizowano tylko prace między Sosnowcem Jęzorem a Jaworznem Szczakową - 12,3 km). Zasadniczą część modernizacji linii Kraków - Katowice przewidziano do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

W styczniu 2016 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą odcinka Krzeszowice - Kraków Mydlniki (15,7 km), a w listopadzie 2016 r. dla odcinka Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy (1,8 km). Odcinek Jaworzno Szczakowa - Trzebinia (ok. 15 km) został zakontraktowany w grudniu ub. roku, a Trzebinia - Krzeszowice (niecałe 17,6 km) - w ub. tygodniu.

Dokończenie modernizacji linii Katowice-Kraków zakłada zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. (KPK). Na liście projektów podstawowych KPK do 2023 r. finansowanych z CEF znalazł się „etap IIb” przedsięwzięcia. Przewidziana w KPK wartość prac do przeprowadzenia to łącznie 2,275 mld zł.(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze