Informacje

Kiedy debata w PE ? 6 państw złamało prawo

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 listopada 2017, 16:25

  • 0
  • Powiększ tekst

Projekty budżetów sześciu państw strefy euro na 2018 r. grożą złamaniem unijnych reguł z paktu stabilności i wzrostu - podała w środę KE. Szczególne zaniepokojenie w Brukseli budzi utrzymujący się wysoki poziom długu publicznego Włoch

Chodzi o Francję, Belgię, Włochy, Austrię, Portugalię i Słowenię. Analiza, jaką przeprowadziła Komisja Europejska, wskazuje, że realizacja projektów planów budżetowych tych państw może doprowadzić do znacznego odejścia od wyznaczonej ścieżki polityki budżetowej. Przekroczenie może wynieść ponad 0,5 proc. PKB w ciągu roku lub ponad 0,25 proc. PKB w ciągu dwóch lat.

KE przewiduje, że w przypadku Belgii i Włoch wystąpią niezgodności dotyczące planowanej redukcji długu.

W środę komisarz do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici i wiceszef KE Valdis Dombrovskis wysłali pismo do ministra finansów Włoch Piera Carlo Padoana, w którym poinformowali, że wiosną KE przeprowadzi jeszcze raz ocenę „zgodności Włoch z wartością odniesienia dotyczącą redukcji długu”. Włochy mają drugi w UE, po Grecji, dług w relacji do PKB - przekracza on 130 proc.

Równowaga strukturalna we Włoszech ma się (według planów Rzymu - PAP) poprawić o 0,1 proc. PKB w 2018 r., a powinna się poprawić o 0,3 proc. PKB. Dotrzymanie tego zobowiązania jest konieczne; dług Włoch nieco spadnie - w 2018 r. wyniesie 130,8 proc. PKB., ale to nadal jest dla nas źródło zmartwień - podkreślał Moscovici na konferencji prasowej w Brukseli.

KE wypowiedziała się też w sprawie dwóch krajów eurolandu, które są objęte procedurą nadmiernego deficytu. Chodzi o Hiszpanię i Francję. O ile w przypadku Hiszpanii wszystko jest na dobrej drodze, by w przyszłym roku deficyt spadł poniżej unijnego progu 3 proc. PKB, to w przypadku Francji projekt budżetu jest obarczony ryzykiem niezgodności z wymogami paktu stabilności i wzrostu na 2018 r.

W prognozie gospodarczej Komisji z jesieni 2017 r. przewiduje się znaczne odchylenie od wymaganej ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego oraz niezgodność z wartością odniesienia dotyczącą redukcji długu w 2018 r. - podała KE.

Bruksela ma nadzieję, że Paryż podejmie wysiłki strukturalne, czyli poprawi swoją sytuację budżetową tak, aby wydatki były bliższe wpływom (wyłączając przy tym z obliczeń czynniki związane z wahnięciami koniunkturalnymi).

Jedynie sześć krajów strefy euro przedstawiło projekty budżetu, które KE uznała za zgodne z wymogami paktu stabilności i wzrostu. Chodzi o Niemcy, Litwę, Łotwę, Luksemburg, Finlandię i Holandię.

Pięć krajów - Estonia, Irlandia, Malta, Cypr i Słowacja - przedstawiło projekty, które zostały uznane „za zasadniczo zgodne” z wymogami paktu. Oznacza to, że te plany finansowe mogłyby doprowadzić do odchylenia od celu średniookresowego nieprzekraczającego 0,5 proc. PKB w skali roku, czy 0,25 proc. w skali dwóch.

Komisja zaleciła w środę zamknięcie procedury nadmiernego deficytu w przypadku Wielkiej Brytanii.

Prognoza Komisji potwierdza terminowy i trwały charakter korekty nadmiernego deficytu, jaką Wielka Brytania przeprowadziła w roku budżetowym 2016-2017 - podkreśliła KE.

Urzędnicy w Brukseli mają poważne zastrzeżenia do Rumunii. Według nich kraj ten nie podjął skutecznych działań w odpowiedzi na dotychczasowe rekomendacje. KE wystosowała jeszcze w maju ostrzeżenie do Bukaresztu. W czerwcu państwa członkowskie przyjęły zalecenie ws. odpowiednich działań w tym roku. O ile przed wakacjami zalecenie dotyczące korekty strukturalnej wynosiło 0,5 proc., to teraz Bukareszt ma zmniejszyć deficyt strukturalny o co najmniej 0,8 proc. PKB w przyszłym roku.

W swojej rocznej analizie wzrostu gospodarczego Komisja wezwała państwa UE do pobudzania inwestycji, by wspierać szybszy wzrost PKB, oraz do zwiększenia wydajności i długoterminowego wzrostu gospodarczego. W dalszym ciągu priorytetem ma być ograniczenie wysokich poziomów zadłużenia i przywrócenie buforów fiskalnych na wypadek kryzysu. Do tego celu - zdaniem KE - mogą się przyczynić m.in. usunięcie luk w prawie podatkowym, poprawa jakości struktury finansów publicznych i lepiej ukierunkowane wydatki publiczne.

Jeśli chodzi o strefę euro, to Komisja zaleciła neutralny kurs polityki budżetowej oraz zrównoważoną kombinację polityki budżetowej i monetarnej.

SzSz PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze