Informacje

Grzegorz Buczkowski, członek zarządu Saltus Ubezpieczenia / autor: fot. materiały prasowe
Grzegorz Buczkowski, członek zarządu Saltus Ubezpieczenia / autor: fot. materiały prasowe

Zaufanie klientów pozostaje kluczowe

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 24 grudnia 2017, 15:30

    Aktualizacja: 24 grudnia 2017, 15:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i w Europie rozwija się dobrze i zachowuje względną stabilność. Taki właśnie trend powinien się utrzymać, budując zaufanie do ubezpieczycieli i oferowanych przez towarzystwa produktów. Ubezpieczyciele doskonale rozumieją, że niezależnie od otoczenia administracyjnego, prawnego czy biznesowego kluczowe pozostaje zaufanie klientów – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Grzegorz Buczkowski, członek zarządu Saltus Ubezpieczenia

Lepsza jakość obsługi to większe zaufanie do ubezpieczycieli, a tym samym większe zainteresowanie Polaków innymi produktami. Wśród tych ostatnich wyróżniają się dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. W I półroczu 2017 r. z nadobowiązkowych polis korzystało już ponad dwa miliony osób, co oznacza blisko 30-procentowy wzrost w ciągu roku. Składka przypisana brutto z tytułu tych produktów sięga już niemal 170 mln zł i również rośnie niezwykle dynamicznie. Oba te trendy, czyli zmiany w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wzrost zainteresowania polisami zdrowotnymi, mogą rzutować na model działalności i promocji towarzystw ubezpieczeniowych również w zbliżającym się roku 2018. Polisy zdrowotne stają się obecnie istotnym uzupełnieniem usług Narodowego Funduszu Zdrowia. Ofertę zdrowotną rozwijają starzy gracze (np. PZU) oraz nowe towarzystwa ubezpieczeniowe (np. SALTUS Ubezpieczenia).

Polski rynek ubezpieczeń, podobnie jak globalny, przeszedł w ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo dużą zmianę, choć być może znacznie mniej odczuwalną przez konsumentów – wróciły do łask ubezpieczenia wzajemne, co cieszy zarówno mnie jako przedstawiciela jednego z wciąż nielicznych TUW-ów na polskim rynku, jak i jako reprezentanta AMICE – Europejskiego Zrzeszenia Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych, w którym od 2016 r. mam przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego rady dyrektorów.

Ubezpieczenia wzajemne wróciły na polski rynek jako instytucje mające nadać realny wymiar patriotyzmowi gospodarczemu. Dzięki TUW-om, a w tym obszarze głównie PZUW, polskie spółki skarbu państwa zyskały możliwość nie tylko skorzystania z oferty przygotowanej przez krajowy podmiot ubezpieczeniowy, ale także współuczestniczenia w procesie dopasowywania jej do własnych potrzeb. To z perspektywy polskiej gospodarki jako całości znaczący postęp. Uszczelniliśmy jedną z luk, przez którą – mówiąc wprost – wypływały z kraju środki publiczne mające w domyśle pracować na rozwój rodzimych inwestycji.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są godne uwagi także w szerszym zarysie. Opublikowany niedawno przez ICMIF – światowe zrzeszenie TUW-ów – raport Global 500 podsumowujący 2015 r. wykazał niezwykłą stabilność i odporność tych podmiotów na rynkowe zawirowania i wynikającą z tego ich długowieczność. Badania ICMIF wykazały, że średni czas obecności rynkowej marek uwzględnianych w zestawieniu wyniósł 94 lata. 217 organizacji spośród 500 największych na świecie operuje już od ponad 100 lat. 11 podmiotów ma już ponad 200 lat tradycji. Co ważne, TUW-y na świecie stale się rozwijają. 500 największych instytucji o charakterze wzajemnym zgromadziło łącznie ok. 1,2 bln dol. składek ubezpieczeniowych. Łączne składki zebrane przez TUW-y wzrosły o 2,6 proc. w stosunku do roku 2014.

Jak pokazuje raport ICMIF, w Europie działa dzisiaj ponad 200 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Jednak pod względem wielkości wciąż daleko nam do gigantów z USA i Japonii. A TUW-om coraz uważniej przyglądają się Chiny poszukujące skutecznej metody zabezpieczania i ochrony rolników. Państwo Środka udowodniło już, że potrafi niezwykle szybko zbierać doświadczenia i wykorzystywać je w praktyce, podbijając następnie rynki zachodnie. Na razie jednak pozostaje nam obserwacja tamtejszego sektora ubezpieczeniowego i wzmacnianie krajowego rynku, które zabezpieczy polskie interesy. Bo przecież reprezentując środowiska biznesowe, nie możemy pominąć aspektu kluczowego dla nas wszystkich – patriotycznego wymiaru działalności gospodarczej.

Grzegorz Buczkowski, członek zarządu Saltus Ubezpieczenia

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze