Informacje

Grzegorz Buczkowski, dyrektor generalny Saltus Ubezpieczenia / autor: materiały prasowe
Grzegorz Buczkowski, dyrektor generalny Saltus Ubezpieczenia / autor: materiały prasowe

Ubezpieczenia wzajemne niosą ogromny potencjał

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 24 listopada 2019, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Choć TUW-y mają długą tradycję i stoją u podstaw światowego sektora ubezpieczeniowego, w Polsce ten rodzaj ochrony został zlikwidowany w czasie PRL. Dziś intensywnie odradza się i wraca na polski rynek jako instytucja mająca nadać realny wymiar patriotyzmowi gospodarczemu – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Grzegorz Buczkowski, dyrektor generalny Saltus Ubezpieczenia

Polska gospodarka jeszcze niedawno postrzegana była jako znajdująca się na rozdrożu, pomiędzy bezpieczeństwem wynikającym z wewnętrznego rozwoju, a pokusą, jaką niesie kapitał płynący od inwestorów zewnętrznych. W ostatnich latach obserwujemy jednak w Polsce radykalną zmianę kursu, wynikającą ze zrozumienia tego, że kapitał ma narodowość. Stanowcze ukierunkowanie na rozwój patriotyzmu gospodarczego generuje długofalowy szereg korzyści ekonomicznych i społecznych, którego najlepszym przykładem jest intensywny rozwój rodzimych inicjatyw gospodarczych. Pomimo sygnalizowanego przez specjalistów spowolnienia w prosperowaniu gospodarki europejskiej i światowej, które może nastąpić nawet w tym roku, prognozy wzrostowe dla polskiej gospodarki, ciągle są optymistyczne. Potwierdzają tym samym, że jesteśmy na dobrej drodze  - pisze Grzegorz Buczkowski.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

(…) Do kluczowych czynników kształtujących rodzimą gospodarkę należą: wzrost gospodarczy w II półroczu 2018 roku, wzrost polskiego eksportu oznaczający rosnącą konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej oraz stymulacja fiskalna uwzględniająca między innymi rozszerzenie programu 500 plus i wypłatę 13 emerytury dla blisko 10 mln emerytów. Dodać można do tego jeszcze inny, ale równie ważny aspekt – zwiększające się poczucie wspólnoty i odpowiedzialności, które są motorem skutecznie napędzającym działania rozwojowe  - wskazuje dyrektor Saltus Ubezpieczenia.

Te zależności doskonale sprawdzają się także na innych płaszczyznach. Od prawie 30 lat jestem związany z rynkiem ubezpieczeniowym, co daje mi niezwykłą możliwość obserwacji pewnych tendencji i uwarunkowań tego sektora. Szczególnie bliskie są mi towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW), w których klienci, będący jednocześnie członkami, mają wpływ na politykę finansową konkretnego TUW-u. Stając się członkiem danego towarzystwa, dołącza się również do grona udziałowców, którzy w sposób bezpośredni decydują o jego kształcie. Choć TUW-y mają długą tradycję i stoją u podstaw światowego sektora ubezpieczeniowego, w Polsce ten rodzaj ochrony został zlikwidowany w czasie PRL. Dziś intensywnie odradza się i wraca na polski rynek jako instytucja mająca nadać realny wymiar patriotyzmowi gospodarczemu. Tą formą działalności coraz częściej zainteresowane są krajowe samorządy, placówki ochrony zdrowia, organizacje Kościoła Katolickiego, a także sektor rolny, któremu ubezpieczenia wzajemne mogą pomóc w osiągnięciu stabilizacji i wzrostu rentowności - wskazuje Grzegorz Buczkowski.

Ubezpieczenia wzajemne niosą ogromny potencjał. Pozwalają na bezpieczniejsze zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów i skrócenie czasu zawierania umów. TUW-y nie są nastawione na zysk. Z racji tego, że podmiot ustalający wysokość składki w razie szkody jest jednocześnie jej uczestnikiem, znika ryzyko nadmiernie wysokich opłat. Ograniczenie aparatu administracyjnego do minimum automatycznie zmniejsza także koszty funkcjonowania, a lojalność grupowa członków danego TUW-u determinuje zmniejszenie ryzykownych działań. Jest to zatem doskonałe rozwiązanie dla ograniczonych budżetów szpitali czy jednostek samorządowych – ocenia finansista.

Zdaniem dyrektora Saltus Ubezpieczenia TUW-y są niepowtarzalną okazją do bezpiecznego korzystania z oferty przygotowanej przez krajowy podmiot ubezpieczeniowy, ale także współuczestniczenia w procesie dopasowywania jej do własnych potrzeb, co zauważono już na rynkach europejskich i światowych. Choć maksymalny rozkwit rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w dalszym ciągu jest jeszcze przed nami, już teraz daje się odczuć ich powrót do łask. Cieszy mnie to nie tylko jako przedstawiciela jednego z wciąż nielicznych TUW-ów na polskim rynku, ale także jako reprezentanta AMICE – Europejskiego Zrzeszenia Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych, w którym od czerwca 2019 r. po raz wtóry mam przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów. (…)

Pełny tekst Grzegorza Buczkowskiego zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze