Informacje

Grzegorz Buczkowski, członek zarządu SALTUS Ubezpieczenia / autor: materiały prasowe
Grzegorz Buczkowski, członek zarządu SALTUS Ubezpieczenia / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Czas budowania mocnych relacji z klientem

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 8 grudnia 2021, 11:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Ubezpieczyciele są gotowi wziąć na siebie ciężar tworzenia solidnego zaplecza dla odbudowującego się biznesu – zarówno w Polsce, jak i w Europie – twierdzi Grzegorz Buczkowski członek zarządu SALTUS Ubezpieczenia na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Rok 2021 minął – podobnie jak poprzednie 12 miesięcy – pod znakiem globalnej pandemii. Tym razem jednak strach przed wirusem zastąpiony został szeroko zakrojonymi poszukiwaniami skutecznej recepty na globalny kryzys – ten zdrowotny i ten gospodarczy. W przypadku sektora ubezpieczeniowego był to także okres intensywnych prac zarówno na arenie krajowej, jak i unijnej, gdyż Komisja Europejska już pod koniec 2020 r. – po krótkiej przerwie – znacząco zwiększyła tempo działań legislacyjnych.

Okres pandemii był – i nadal jest – dla sektora ubezpieczeniowego wyjątkowym wyzwaniem. Wymagał bowiem niezwykle szybkiego otrząśnięcia się z szoku spowodowanego globalnym zamknięciem gospodarki i dostosowania się do nowych realiów, a jednocześnie nie pozwalał na zawieszenie rozpoczętych już projektów czy wprowadzania zmian sektorowych narzucanych przez odpowiednie instytucje na poziomie krajowym i europejskim. Tak było choćby w przypadku Saltus Ubezpieczenia, z którą jestem związany – nie mogliśmy wszak wstrzymać rozpoczętego już procesu przejęcia MACIF TUW, co z pewnością było jednym z największych i najważniejszych wydarzeń polskiego sektora ubezpieczeń w roku 2020.

Spoglądając jednak na ten sektor jako na jeden z elementów ogólnie pojętej gospodarki, warto zauważyć, że branża od wielu lat pracowała nad zaimplementowaniem skutecznych narzędzi wspierających zdalną obsługę klientów – indywidualnych i biznesowych. Brakowało tylko odwagi – impulsu, który sprawiłby, że narzędzia wykorzystywane dotychczas w dość ograniczonym zakresie znajdą zastosowanie na szeroką skalę. I pandemia takiego bodźca dostarczyła, sprawiając, że towarzystwa ubezpieczeniowe stały się bardziej elastyczne, uniwersalne i gotowe do zmian oraz wzmocnienia relacji z klientem, które bazują na wzajemnym zaufaniu.

Właśnie wzajemne zaufanie klientów i ubezpieczycieli będzie z pewnością – obok oczywiście cyfryzacji wielu usług – jedną z lekcji wyciągniętych z pandemii. Będzie też podstawą działań biznesowych w czasie, niezbędnej dziś, odbudowy gospodarki. Pamiętajmy, że w przypadku ubezpieczeń nie mówimy wyłącznie o relacji z klientem indywidualnym. Mamy do czynienia z zabezpieczeniem płynności i stabilności dużych oraz małych przedsiębiorstw, na barkach których będzie spoczywać napędzanie światowej ekonomii. Szybka realizacja procesów formalnych czy sprawna i precyzyjna likwidacja szkód będą z pewnością zapewniały komfort prowadzenia działalności biznesowej w każdym zakresie. I ubezpieczyciele są gotowi wziąć na siebie ciężar tworzenia solidnego zaplecza dla odbudowującego się biznesu – zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Jednocześnie sektor musi się zmierzyć z poważnymi wyzwaniami regulacyjnymi - weryfikacją skuteczności dyrektywy Solvency II, zmianami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, nową taksonomią inwestycyjną czy z europejskim produktem emerytalnym. Ubezpieczyciele są na te wyzwania gotowi i mogą ze spokojem spoglądać w przyszłość. Jednak – zarówno w czasie pandemii, jak i po niej – żaden z sektorów gospodarki nie może poradzić sobie sam. Wsparcie administracji państwowej pozostaje kluczowym elementem gospodarczej układanki, z jaką mamy do czynienia po pandemii. Polski rząd szybko wykonał kroki zmierzające do dokapitalizowania szczególnie wrażliwych branż oraz zasilenia popytu poprzez stosowne działania socjalne. Plany pomocowe zainicjowane w 2020 r. i skutecznie pozyskane środki unijne, które wzmacniają krajową gospodarkę oraz wdrażany dziś Polski Ład, to kamienie milowe ekonomicznej odbudowy kraju po kryzysie spowodowanym COVID-19.

Polska ma dziś doskonałe perspektywy do znacznego zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego – poprawy PKB i odbudowania (nadwątlonej pilnymi potrzebami) sytuacji budżetowej. Racjonalna polityka krajowa i międzynarodowa, proces integracji spółek Skarbu Państwa i wykorzystania efektu synergii, wreszcie wsparcie dla przedsiębiorców i indywidualnych podatników zapewniają możliwość realnego konkurowania z państwami Europy Zachodniej. Poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rodzin z pewnością przełoży się na dalszą poprawę stabilności sektora ubezpieczeniowego – kluczowy będzie optymizm konsumencki, możliwy do wywołania za pomocą zaproponowanych przez rząd rozwiązań socjalnych i fiskalnych. Już dziś obserwujemy wzrost świadomości ubezpieczeniowej Polaków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten trend utrzymać i stopniowo rozszerzać o kolejne segmenty działalności towarzystw ubezpieczeniowych.

Istotą przyszłego rozwoju będzie wzajemne zrozumienie na linii klient – biznes – administracja państwowa. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że stronom tym udaje się osiągnąć płaszczyznę porozumienia, która powinna się przyczynić do efektywnego pobudzenia gospodarki.

Grzegorz Buczkowski członek zarządu SALTUS Ubezpieczenia

Tekst Grzegorza Buczkowskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze