Informacje

Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA / autor: fot. Andrzej Wiktor
Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA / autor: fot. Andrzej Wiktor

Szanse i wyzwania przemysłu wydobywczego i surowcowego

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 27 grudnia 2017, 10:40

    Aktualizacja: 27 grudnia 2017, 10:42

  • 1
  • Powiększ tekst

Dominujący do niedawna paradygmat ciągłego wzrostu gospodarczego jest zastępowany polityką zrównoważonego rozwoju. Zachowanie równowagi pomiędzy dzisiejszymi potrzebami a ograniczeniami wynikającymi z odpowiedzialności za przyszłość pokoleń to filozofia globalnego rozwoju gospodarczego. I w taką filozofię KGHM wpisuje swoją strategię działania – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA

W ostatnich latach w przemyśle wydobywczym zachodzą dynamiczne zmiany podyktowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, społecznymi i legislacyjnymi. Jednym z nich jest zahamowanie spadku produktywności i efektywności, co można osiągnąć przez implementację nowych rozwiązań technologicznych przy restrykcyjnej dbałości o bezpieczeństwo.

Warunkiem rozwoju przemysłu wciąż jest (i pozostanie na długo) dostęp do surowców jako czynników produkcji. Dlatego tak ważne jest opracowanie strategii bezpieczeństwa surowcowego, która oprócz inwentaryzacji złóż i ich ochrony prawnej, powinna zawierać czytelne reguły zabezpieczające interes wspólny. Finalnie przyczyni się do obniżenia ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem i eksploatacją złóż.

Równie istotnym wyzwaniem jest uregulowanie danin ponoszonych przez przemysł wydobywczy, aby zapewnić możliwość racjonalnego gospodarowania zasobami. Wiele z obciążeń jest wielokrotnie ponoszonych z tego samego tytułu, np. podatek od wydobycia niektórych kopalin i opłata za użytkowanie górnicze. Także procedury administracyjne związane z rozpoczęciem inwestycji górniczej są wieloletnie. Jej kwalifikacja jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym znacznie przyspieszyłaby rozpoczęcie takiego projektu, nawet w dzisiejszych uwarunkowaniach prawnych.

KGHM stawia na doskonalenie technologii górniczej i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają sprostać coraz trudniejszym warunkom eksploatacji. Skupiamy się przede wszystkim na poprawie wydajności i efektywności, optymalizacji kosztów oraz poprawie bezpieczeństwa pracowników. Szczególnie istotne są dla nas innowacje technologiczne w zakresie techniki wydobycia i wzbogacanie rudy.

Priorytetem dla KGHM jest posiadanie odpowiedniej bazy zasobów. Rozwój opieramy na udostępnianiu kolejnych, nowych obszarów eksploatacyjnych. Efektywność energetyczna w przypadku firm wydobywczych i przetwórczych jest niezmiernie ważna, ok. 40 proc. kosztów produkcji to koszty energii. Dlatego bezpieczeństwo i efektywność energetyczna to podstawy naszego funkcjonowania.

Nurtem towarzyszącym koncepcji zrównoważonego rozwoju jest model Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), który zakłada maksymalne wykorzystanie wartości produktu ze szczególnym naciskiem na minimalizację wytwarzania odpadów. Ten ostatni etap jest kluczowy. Odpady – jeżeli muszą powstać – powinny być traktowane jako surowce wtórne. W ten nurt wpisuje się KGHM Polska Miedź, uruchamiając własny program GOZ, który umożliwi „konsumpcję” odpadów w naszym ciągu technologicznym. Mamy do zagospodarowania ok. 30 mln ton odpadów rocznie! Widzimy wymierne efekty dotychczasowych działań, zwłaszcza w obszarze żużli hutniczych. Praktycznie w całości udało się hałdy żużlu przetworzyć na kruszywo dla budownictwa drogowego.

Niektóre przygotowywane regulacje unijne mogą być niekorzystne z punktu widzenia konkurencyjności produkcji opartej na własnych górniczych surowcach (pozyskujemy miedź z rudy), będą natomiast działały na korzyść konkurencji, która bazuje na importowanych koncentratach rudy oraz na pozyskiwaniu i odzyskiwaniu surowców w obiegu wtórnym (recykling). Normy i wymogi środowiskowe są wciąż zaostrzane, podczas gdy przemysł wydobywczy mierzy się z wyzwaniami i kosztami coraz trudniej dostępnych złóż.

Wszystkie te działania mogą dla przemysłu miedziowego nieść zarówno szanse, jak i zagrożenia. Szanse, bo jesteśmy skazani na poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą naszą efektywność. Ale też zagrożenia, bo niektóre rozwiązania środowiskowe niszczą konkurencyjność.

Przemysł wydobywczy ma wśród krajowych gałęzi gospodarki pozycję unikalną, jest jednym z filarów stabilnego rozwoju kraju. Firmy takie jak KGHM mają potencjał do rozwoju własnej marki, regionu, kraju, gospodarki światowej. Poprzez partnerską współpracę ze społecznością lokalną, poprzez zaangażowanie w prace badawczo rozwojowe i tworzenie innowacji, wprowadzanie wysokich standardów pracy dają solidne podstawy rozwoju. Gdy są zarządzane odpowiedzialnie, generują zatrudnienie i innowacje, przyciągają inwestycje i tworzą infrastrukturę w skali odmieniającej gospodarki i społeczeństwa.

W tym roku minęło 60 lat od odkrycia złóż miedzi w Zagłębiu Miedziowym. Jestem pewien, że w setną rocznicę KGHM dalej będzie fedrował na polskich złożach. Dzięki własnej rozważnej działalności i dobrej polityce surowcowej prowadzonej przez państwo.

Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze