Informacje

Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN / autor: Andrzej Wiktor
Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN / autor: Andrzej Wiktor

Innowacje – wyzwanie dla przedsiębiorczości

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 12 listopada 2019, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed każdą firmą jest zapewnienie zdolności do nieustannego rozwoju oraz szukanie rozwiązań pozwalających na generowanie zysków w długoletniej perspektywie. PKN ORLEN zakłada, że strategie i procedury reagowania wobec zagrożeń, przed którymi stanie firma za 20 lub 30 lat, należy opracowywać i wdrażać już teraz. Tego typu myślenie powinno cechować zwłaszcza organizacje o strategicznym znaczeniu dla kraju oraz te, które mierzą się z wymaganiami stawianymi przez globalny rynek – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN

PKN ORLEN jako koncern paliwowo-energetyczny działa w sektorze produktów globalnych. Oznacza to przede wszystkim, że rywalizacja w tym obszarze rozgrywa się na poziomie międzynarodowym, zaś ceny surowców i produktów są kształtowane na globalnym rynku. Chcąc pozostać konkurencyjnym, musimy stawiać na nieustanny rozwój oraz utrzymanie wysokiego tempa inwestycji. Wdrażanie takiej strategii nie byłoby możliwe bez odpowiednich narzędzi, gromadzenia wiedzy, analizy oraz doświadczenia w implementowaniu rozwiązań, wynikających z obecności w ponad 100 krajach na całym świecie – pisze w tekście „Nasza odpowiedź na wyzwania przyszłości musi być gotowa już teraz” prezes Daniel Obajtek.

Utrzymaniu pozycji konkurencyjnej służy m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów i kierunków zaopatrzenia w surowce, wydłużanie łańcucha wartości oraz kolejne inwestycje w zastosowanie i rozwój innowacyjnych technologii. Te działania są z jednej strony nastawione na zwiększanie zysku, z drugiej stanowią mocne filary decydujące o stabilności i pomagają budować przewagę rynkową  - wskazuje Daniel Obajtek.

Prezes PKN ORLEN podkreśla, że jednym z przykładów takich procesów, generujących korzyści w długiej perspektywie, jest połączenie z Grupą LOTOS. Umożliwi ono wzrost zarówno skali działań firmy na światowych rynkach, jak również jej miejsca jako istotnego gracza rynku paliw. Finalizacja procesu zapewni ponadto znacznie lepszą pozycję negocjacyjną – zwłaszcza w obszarze dostaw surowca. Połączenie oznacza także zmniejszenie kosztów operacyjnych i poprawę konkurencyjności, co pośrednio może przełożyć się na większą stabilność na rynku paliw i innych produktów.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

(…) Zarówno Polska, jak również cała Unia Europejska staje przed wyzwaniem osiągnięcia neutralności klimatycznej. Na realizację tego celu mamy jeszcze ponad 30 lat. Grupa ORLEN zdaje sobie sprawę z tego, że działania zmierzające do jego osiągnięcia należy podjąć już teraz. Dlatego w niedalekiej przyszłości na znaczeniu zyskają inicjatywy ukierunkowane na tworzenie nowoczesnych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej – zarówno wykorzystywanej w produkcji jak i przeznaczonej na rynki zewnętrzne. Jednym z naszych projektów inwestycyjnych w tym zakresie jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Dlatego prowadzimy zaawansowane już prace przygotowawcze zmierzające do wypracowania podstaw do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wyniki badań środowiskowych oraz wykonanych dotąd pomiarów warunków wietrzności są obiecujące - informuje prezes paliwowego koncernu.

Wyróżnikiem przedsiębiorstw określających się jako innowacyjne jest ich potencjał do kreowania wynalazków i technologii, ważnych i korzystnych nie tylko dla biznesu, ale również dla środowiska i społeczeństwa. Innowacyjność nakierowana jest więc m.in. na zwiększenie efektywności produkcji i rozwój obecnie wykorzystywanej technologii, co warunkuje utrzymanie tempa wzrostu. Właśnie dlatego skoncentrowanie się na budowaniu kapitału inwestycyjnego powinno być jednym z najważniejszych obszarów, na którym opierają się współczesne przedsiębiorstwa w sektorach kluczowych z punktu widzenia krajowej gospodarki - zapowiada Daniel Obajtek.

(…) Jako największa firma w regionie zawsze staramy się wyprzedzać trendy i skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku. To buduje też wartość dla naszych Akcjonariuszy. Stąd nasza decyzja o dynamicznym rozwoju obszaru petrochemii oraz elektromobilności. Poparliśmy ją gruntowną analizą otoczenia oraz kształtujących się trendów i dążymy do tego, aby w ciągu kilkunastu lat z importera petrochemikaliów stać się ich eksporterem. Ponadto współpracujemy z ponad 40 instytutami badawczymi oraz uniwersytetami. W kręgu naszych zainteresowań są zarówno projekty związane z nowymi źródłami energii, jak również paliwami alternatywnymi. Uważamy, że wielokierunkowe myślenie skoncentrowane na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań jest jednym z warunków stabilnego i perspektywicznego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza działającego w skali ponadregionalnej - ocenia prezes PKN ORLEN.

Obecnie polska gospodarka staje z jednej strony przed wyzwaniami związanymi m.in. z działaniami w zakresie ochrony klimatu, rosnącymi w Europie wpływami globalnych graczy czy problemem kurczących się zasobów. Szukając na nie odpowiedzi trzeba myśleć w skali globalnej, nie tracąc jednocześnie z oczu nowocześnie rozumianego patriotyzmu gospodarczego. To siła i innowacyjność krajowej gospodarki decyduje o naszej pozycji zarówno w regionie, jak i w Europie  - podkreśla Polskiego Koncernu Naftowego.

Pełny tekst prezesa PKN ORLEN Daniela Obajtka zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze