Informacje

Beata Szydło, prezes Rady Ministrów RP / autor: fot. Andrzej Wiktor
Beata Szydło, prezes Rady Ministrów RP / autor: fot. Andrzej Wiktor

Kurs na silną gospodarkę

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 2 stycznia 2018, 11:28

  • 1
  • Powiększ tekst

Naszym celem jest tworzenie warunków do bogacenia się Polaków przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym – pisała w październiku 2017 r. na łamach „Polskiego Kompasu 2017” Beata Szydło, prezes Rady Ministrów RP

Szanowni Państwo!

„Polski Kompas”, który trzymają Państwo w ręku, podobnie jak tradycyjne urządzenie nawigacyjne, pozwala określić nasze położenie. Igłą magnetyczną jest tu ocena ekspertów z różnych dziedzin, a północą – gospodarka. To na jej rozwój postawił mój rząd. Dane płynące z rynku stanowią niepodważalny dowód, że obraliśmy właściwy kurs.

Polska jest w gronie najszybciej rozwijających się krajów w Europie. W II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto był o 3,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Dobra koniunktura na rynku ma swoje odzwierciedlenie w stopie bezrobocia, która w lipcu wyniosła 7,1 proc. To najniższy poziom tego wskaźnika od 26 lat. Rośnie także poziom wynagrodzeń; w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6 proc. w skali roku. Sukcesywnie podnosimy też pensję minimalną. Obecnie jest ona wyższa aż o 8,1 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

O wzmacniającej się pozycji Polski świadczą też wysokie lokaty w światowych rankingach – 22. miejsce na liście najbardziej innowacyjnych państw świata według The Bloomberg Innovation Index czy 4. miejsce w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego krajów o najwyższym poziomie ekonomicznej inkluzyjności. Oznacza to, że jesteśmy liderem w tworzeniu takiego otoczenia gospodarczego, w którym uczestniczą wszyscy i z którego każdy może czerpać korzyści.

Jednak te dane, choć cieszą i napawają dumną, nie są dla nas wystarczające. Mierzymy wyżej – naszym celem jest tworzenie warunków do bogacenia się Polaków przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

Wyznaczywszy sobie taki priorytet, przyjęliśmy Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – dokument, który stanowi mapę drogową wyznaczającą szlak do nowoczesnej gospodarki. Kluczowymi jej punktami są: ekspansja międzynarodowa, przemysły przyszłości, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo inwestycyjne z samorządami, rozwój rynku venture capital w Polsce czy rozwój zrównoważony terytorialnie.

Choć to zadanie niełatwe, a jego pełna realizacja potrwa lata, z optymizmem patrzę w przyszłość. Tworzą ją bowiem w coraz większym stopniu młodzi, ambitni i pełni pasji ludzie, którzy kiedyś przejmą ster i będą kontynuować kurs na silną gospodarkę. To także z myślą o nich wprowadzamy kolejne rozwiązania wspierające realizację ich planów, zarówno tych zawodowych, jak i rodzinnych. Moim marzeniem jest to, aby wprowadzali je w życie tu, w Polsce, kraju silnym i nowoczesnym, o olbrzymim potencjalne.

Jestem głęboko przekonana, że lektura niniejszej publikacji, zawierającej wszechstronną i wyczerpującą analizę polskiej gospodarki, przekona o tym również Czytelników.

Beata Szydło, prezes Rady Ministrów RP

Tekst wstępu do „Polskiego Kompasu 2017” opublikowanego 11 października 2017 r.

Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze