Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych / autor: materiały prasowe
Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Banki spółdzielcze wspierają przedsiębiorców, realnie wpływając na gospodarkę narodową

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 30 listopada 2020, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Społeczno-gospodarczy rozwój Polski opiera się m.in. na sprawnej pracy instytucji bankowych, w tym – w dużym stopniu – banków spółdzielczych. Ostatni kryzys wywołany epidemią potwierdził, że spółdzielcze instytucje finansowe potrafią stanąć na wysokości zadania we wszystkich okolicznościach – pisze Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w roczniku „Polski Kompas 2020”

Przedsiębiorcy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji w związku z konsekwencjami epidemii, w szczególności z jej skutkami gospodarczymi. Mogą liczyć na wsparcie rządu zaangażowanego w minimalizowanie skutków społecznych, gospodarczych i ekonomicznych pandemii. Przedsiębiorcy mogli również korzystać z pomocy banków w ramach tzw. moratorium kredytowego. Jest to wspólna walka wszystkich sektorów gospodarki, w tym sektora banków spółdzielczych.

Tradycyjna, wytyczona przez wartości spółdzielcze i troskę o społeczność lokalną postawa ludzi bankowości spółdzielczej w okolicznościach epidemii i przyspieszających zmian technologicznych nabiera podstawowego znaczenia – wielu osobom i firmom pomaga w efektywny sposób przetrwać trudny czas. Należy podkreślić, że odbywa się to dużym wysiłkiem organizacyjnym także po stronie banków spółdzielczych i ich pracowników.

Banki spółdzielcze od początku swojego istnienia są zaangażowane w szeroko rozumianą pomoc członkom swoich społeczności lokalnych. Czasy się zmieniają, więc ewoluują też formy ich aktywności. Dziś potrzeby są inne niż kiedyś, ale otwarta i prospołeczna postawa banków spółdzielczych się nie zmieniła. Pracownicy banków spółdzielczych w czasie epidemii chętnie pomagali przedsiębiorcom w procesie zabiegania o subwencje wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie z dbałości o najbliższe otoczenie angażują się we wspieranie ekologicznych projektów biznesowych. Wiedząc, jak ważne jest zachowanie społecznego dystansu w trakcie epidemii, edukują klientów, w tym seniorów, w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi bankowych oraz zachowania zasad cyberbezpieczeństwa.

Działając w tych obszarach, które znajdują się poza zasięgiem innych instytucji finansowych, banki spółdzielcze podczas epidemii nieprzerwanie świadczyły usługi, nie pozostawiając klientów samych sobie, oraz włączały się w pomoc społecznościom lokalnym, kupując niezbędne sprzęty czy środki medyczne. Po raz kolejny udowodniły, że to instytucje, na które można liczyć, i że są godne zaufania!

Banki spółdzielcze na trudne czasy

W tym trudnym okresie banki spółdzielcze podjęły wiele dodatkowych działań na rzecz swoich członków, klientów oraz lokalnych społeczności przez dostarczanie odpowiednio zmodyfikowanych produktów i usług bankowych, ponieważ ważne jest, aby dotrzeć z pomocą wszędzie tam, gdzie to niezbędne, niezależnie od kategorii osób i podmiotów będących w potrzebie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że znaczna część banków spółdzielczych to małe podmioty, dla których obecna sytuacja jest wyzwaniem także z uwagi na potrzebę niezwłocznego wdrożenia przepisów wynikających z poszczególnych tarcz antykryzysowych. Uwzględniając ważną rolę tych banków dla polskiej gospodarki, szczególnie w najmniejszych i oddalonych od centrów obszarach, należy również przewidzieć specjalne rozwiązania prawne i finansowe dla nich właśnie. One pozwoliłyby bankom spółdzielczym jeszcze sprawniej realizować działania na rzecz lokalnych firm i całych społeczności.

Choć ostatnie miesiące dobitnie pokazały, jak istotnym ogniwem w łańcuchu podmiotów realizujących publiczne programy finansowe jest sektor bankowości spółdzielczej, to należy przypomnieć, że bank spółdzielczy jest partnerem nie tylko na niełatwe czasy. Nieprzerwanie banki spółdzielcze uczestniczą w przekazywaniu środków finansowych z Polskiego Funduszu Rozwoju czy tych pochodzących z programów operacyjnych, włączając takie jak Polska Cyfrowa. Raporty KNF i NBP potwierdzają, że sektor banków spółdzielczych jest bezpieczny i stabilny, co pozwala gwarantować mu wsparcie na rynkach lokalnych, gdzie inne instytucje finansowe są obecne w mniejszym zakresie. Banki spółdzielcze stanowią finansowy kręgosłup tej części gospodarki, w której Polska jest europejskim czempionem, czyli rolnictwa – sektora nowoczesnego i ekologicznego. Polska żywność podbija rynki kolejnych krajów, ale nie byłoby to możliwe bez banków spółdzielczych. I to jest powód, dla którego banki spółdzielcze cieszą się społecznym uznaniem, które powinno również znajdować odzwierciedlenie w regulacjach dotyczących tego sektora, zwłaszcza w zakresie dochowania zasady proporcjonalności. Banki spółdzielcze są tymi instytucjami sektora finansowego, z których korzystają przede wszystkim prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne rolnicy indywidualni. Dlatego też chcąc, aby i oni byli beneficjentami zrównoważonego rozwoju, należy uwzględniać uwarunkowania sektora banków spółdzielczych na poziomie decyzyjnym wraz z jego specyficzną pozycją i rolą. Jeśli banki mają dalej pełnić pewne funkcje związane z bezpieczeństwem finansowym państwa, nie powinny ponosić wszystkich kosztów z tym związanych.

To głównie banki spółdzielcze jako obsługujące od lat rolnictwo i jego otoczenie doświadczają skutków trzykrotnej, drastycznej obniżki stóp procentowych. Kredyty preferencyjne, realizowane w ramach polityki rolnej państwa, dla których oprocentowanie było odnoszone do stopy redyskonta weksli, z dniem decyzji Rady Polityki Pieniężnej stały się obszarem nierentownej działalności, który generuje dla banku straty. Zmiany mechanizmu preferencyjnego finansowania rolnictwa są w tej sytuacji niezbędne, aby zapewnić dalsze wspieranie rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich. Banki spółdzielcze są gotowe na wyzwania teraźniejszości i jutra w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego, dostarczenia nowoczesnych usług elektronicznych, legitymują się wrażliwością społeczną, dostrzegają także potrzebę wdrażania ekologicznych rozwiązań w społecznościach lokalnych. Przy tym wszystkim są niezmiennie otwarte na potrzeby każdego klienta, oferując mu indywidualny stosunek do jego potrzeb.

Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Tekst prezes KZBS został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze