Informacje

Prof. Eugeniusz Gatnar / autor: fot. Julita Szewczyk
Prof. Eugeniusz Gatnar / autor: fot. Julita Szewczyk

GAZETA BANKOWA: Polskie rodziny mają się coraz lepiej

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 2 stycznia 2018, 16:25

  • 1
  • Powiększ tekst

Dane płynące z polskiej gospodarki mówią nie tylko o panującej bardzo dobrej koniunkturze, ale także o tym, że ma ona swoje przełożenie na poprawę sytuacji materialnej polskich rodzin. Rośnie ich optymizm oraz poczucie bezpieczeństwa, a tym samym spada skłonność do emigracji – pisze w „Gazecie Bankowej” prof. Eugeniusz Gatnar, członek Rady Polityki Pieniężnej.

W raporcie NBP, który przedstawia sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce w II kwartale 2017 r. widać, że największy wpływ na poprawę warunków życia rodzin ma spadające bezrobocie rejestrowane, które w październiku osiągnęło historyczne minimum na poziomie 6,6 proc. Jednocześnie zaś wzrósł wskaźnik zatrudnienia, osiągając wartość 54 proc.

Drugim czynnikiem jest wzrost dochodów pochodzących z pracy najemnej, o 6 proc. we wspomnianym okresie, głównie w wyniku wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw oraz podniesienia płacy minimalnej i wielkości stawki godzinowej. W rezultacie rośnie wielkość dochodów do dyspozycji brutto. W II kwartale 2017 r. ten wzrost wyniósł 3,5 proc.

Kolejnym czynnikiem były transfery socjalne, a zwłaszcza program Rodzina 500+. Ostatnio prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na podstawie danych z badania budżetów gospodarstw domowych, realizowanego przez GUS pokazał, w jaki sposób środki otrzymane z tego programu poprawiły jakość życia rodzin w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Przy tym trzeba pamiętać, że program 500+ funkcjonował wtedy jedynie przez osiem miesięcy (od kwietnia 2016 r.).

Ogólnie rzecz biorąc, przychody rodzin pobierających świadczenie z programu 500+ wzrosły o 20 proc., zaś na konsumpcję wydały one o 14 proc. więcej niż w roku 2015. Znaczna część tych środków została także przeznaczona na spłatę zobowiązań i lokaty. Wydatki w tej kategorii wzrosły o 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na turystykę wzrosły aż o 41 proc., a w kategorii rekreacja i kultura o 19 proc. Największy wzrost wydatków, bo prawie o 90 proc., dotyczył zakupu urządzeń domowych, w tym sprzętu AGD, zaś o 29 proc. wzrosły wydatki na wyposażenie mieszkań. To istotnie poprawiło standard życia tych rodzin. Wzrosły też nakłady na odzież (o 27 proc.) i obuwie (o 15 proc.) oraz na edukację dzieci, w tym korepetycje i zajęcia dodatkowe.

To wszystko spowodowało spadek poziomu ubóstwa, szczególnie dotkliwego dla rodzin wielodzietnych. Jak ostatnio podał GUS, w 2016 r. odsetek gospodarstw domowych skrajnie ubogich spadł z 17 proc. do 10 proc. Przy czym chodzi tutaj o takie rodziny, w których wydatki miesięczne na osobę nie przekraczają poziomu 450–550 zł.

Wzrost dochodów rodzin wpływa na rekordowy poziom optymizmu konsumenckiego oraz wzrost konsumpcji, który w ujęciu kwartalnym utrzymuje się na poziomie ok. 5 proc. Towarzyszy temu wzrost sprzedaży detalicznej 6–7 proc. zarówno w I, jak i w II kwartale 2017 r. (…)

Pełną wersję felietonu ekonomicznego prof. Eugeniusza Gatnara oraz więcej informacji i komentarzy o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

Powiązane tematy

Komentarze