Informacje

Gaz -System wybrał projektanta rurociągu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 22 stycznia 2018
  • 14:00
  • 0
  • Tagi: biznes energetyka gaz Gaz-System gospodarka
  • Powiększ tekst

Gaz-System zawarł umowę z Górniczym Biurem Projektów Pangaz na opracowanie dokumentacji projektowej dla południowego odcinka gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z terminem zakończenia w II poł. 2019 r.- podała spółka

Wykonawca zaprojektuje gazociąg. Zobowiązany jest też do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń, decyzji i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej inwestorowi w II połowie 2019 r. Spółka będzie również sprawować nadzór autorski nad realizacją prac budowlano-montażowych - czytamy w komunikacie.

czytaj także:Kolejny krok do budowy gazociągu Polska-Litwa

Południowy odcinek gazociągu będzie miał długość ok. 153 km i średnicę 700 mm. Zlokalizowany ma być na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego. Trasa przechodzi przez obszar 7 powiatów i teren 18 gmin.

Powstanie gazociągu pozytywnie wpłynie na szanse rozwoju gospodarczego regionu, wzrost jego konkurencyjności i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Nowa infrastruktura przesyłowa umożliwi odbiór paliwa gazowego przez odbiorców indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych, co może zainicjować w tym rejonie lokalizację ośrodków produkcyjnych różnych branż i stworzenie nowych miejsc pracy - czytamy dalej.

Czytaj także:Gaz - System konsekwentnie rozbudowuje sieć

Gaz-System podkreśla, że realizacja inwestycji umożliwi rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawę parametrów technicznych sieci w skali całego kraju, a także podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji oraz promocję wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Oddanie całego gazociągu do eksploatacji planowane jest na 2022 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews) SzSz

Komentarze