Informacje

Cała Polska strefą ekonomiczną jutro na rządzie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 lutego 2018, 13:51

  • 2
  • Powiększ tekst

Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana standardowo na 10 -15 lat - to m.in. założenia projekt nowej formuły specjalnych stref ekonomicznych, którym we wtorek ma zająć się rząd

Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji autorstwa Ministerstwa Rozwoju (obecnie odpowiada za nią Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju) zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji na terenie całej Polski, a nie na wyznaczonym terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Instrument zwolnień podatkowych dostępny będzie dla nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz definicją KE obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje - wskazano w ocenie skutków regulacji. Dotyczy to, jak dodano, inwestycji spełniających kryteria ilościowe: „nakłady inwestycyjne i kryteria jakościowe zgodne z SOR, weryfikujące wpływ inwestycji na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wpływ na rozwój gospodarczy regionu”.

Istniejące obecnie specjalne strefy ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Głównym celem utworzenia SSE było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSE), na koniec grudnia 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2 tys. 263 ważne zezwolenia na prowadzenie na ich terenie działalności, skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 112,3 mld zł, a inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 332 tys. pracowników.

Duża liczba przedsiębiorstw starających się uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego świadczy o zainteresowaniu inwestorów tą formą pomocy. Pozytywne doświadczenia z ich funkcjonowania, wskazują na konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy - wskazano.

Jak dodano, z upływem lat „nie dostosowano instrumentu do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Z tego względu wdrożenie nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych jest zasadne”.

Wśród głównych problemów związanych z funkcjonowaniem SSE w dotychczasowym kształcie wymieniono m.in. „skomplikowaną i długotrwałą procedurę” włączania nowych terenów w granice stref „nie uwzględniającą spójności terytorialnej” czy ograniczenie czasowe funkcjonowania stref.

Zgodnie z obecnymi przepisami SSE będą funkcjonować do końca 2026 roku, przy czym końcowa data działalności stref była już dwukrotnie zmieniana - napisano. Jak dodano, z punktu widzenia inwestora powoduje to niepewność co do długości okresu, w którym może wykorzystać przysługującą mu pomoc publiczną.

Wraz ze zbliżaniem się do daty końca obniża się atrakcyjność Polski względem innych państw stosujących instrument wsparcia finansowego nowych inwestycji. W innych krajach UE czas korzystania z pomocy publicznej wynosi 10 lat. W obecnych warunkach w Polsce jest to niecałe 10 lat (do końca 2026 roku) - wyjaśniono w OSE.

Zwrócono uwagę, że systemy wsparcia stosowane w sąsiednich krajach (Czechy, Węgry, Słowacja) są z punktu widzenia inwestorów zagranicznych bardziej dostosowane do ich oczekiwań.

W wyniku zmiany - jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji - Polska poprawi swoją konkurencyjność odnośnie państw sąsiedzkich.

W pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) inwestor mógł uzyskać zwolnienie podatkowe na całym terytorium kraju. Ponadto w tych państwach nie została wyznaczona data końcowa obowiązywania instrumentu - napisano.

Nowe rozwiązania zakładają, jak wskazano, całkowite odejście od „ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych” z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.

Jedyny czynnik uzależniający to przeznaczenia terenu. Likwiduje to długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę procedurę zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych oraz ograniczenie 25 tys. ha., na których można uzyskać wsparcie - wyjaśniono.

Projektowane regulacje przewidują też „wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony - standardowo od 10 do 15 lat - im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez UE tym dłuższy okres zwolnienia” - wskazano.

Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych, „tj. do końca 2026 r. będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE”.

Jak podkreślono, „warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy” oraz stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji.

Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu micro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm - zaznaczono. Ma to zwiększyć napływ inwestycji w rejony słabiej rozwinięte, „które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich” - wyjaśniono.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze