Informacje

W tym roku import przewyższy eksport

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 2 marca 2018, 13:42

  • 0
  • Tagi: biznes deficyt eksport handel zagraniczny import MPiT
  • Powiększ tekst

Eksport zwiększy się w tym roku ok. 7 proc. do ok. 218 mld euro, przy wzroście importu ok. 8,5 proc., do ok. 220,5 mld euro - prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jak podkreślili oznacza to przekształcenie niewielkiej nadwyżki w wysokości ok. 0,4 mld euro w deficyt na poziomie ok. 2,5 mld euro.

Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności perspektywy utrzymania relatywnie dobrej koniunktury w strefie euro, spodziewamy się, że tegoroczna dynamika naszych obrotów towarowych będzie wysoka, jakkolwiek, ze względu na wysoką bazę odniesienia z 2017 r. (kiedy to nasz eksport osiągnął aż 203,7 mld euro, a import 203,3 mld euro), niższa niż przed rokiem. Jednocześnie szacujemy, że w rezultacie wyraźnego przyspieszenia w inwestycjach oraz utrzymania silnego popytu wewnętrznego (główne czynniki), jak również dalszego wzrostu cen ropy naftowej i aprecjacji złotego, dynamika importu będzie wyższa niż eksportu - czytamy w „Ocenie sytuacji w handlu zagranicznym w 2017 roku”.

Jak czytamy w raporcie, „warto jednak podkreślić, że prognozy te są obarczone pewnym marginesem niepewności i będą w znaczącej części determinowane wydarzeniami na rynku globalnym. W 2018 r. największymi wyzwaniami dla rozwoju globalnej, w tym również polskiej wymiany handlowej będą: postępujący protekcjonizm; utrzymujące się trudności w dostępie do finansowania; kwestie geopolityczne, wśród których na czele znajdują się napięte relacje UE z Rosją, podwyższone ryzyko konfliktu zbrojnego w Korei Północnej oraz postępy w negocjacjach nad kształtem przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą m.in. w kwestiach gospodarczych i handlowych”.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano wzrost eksportu o 6,4 proc. w 2018 r. przy wzroście importu o 6,9 proc.

Na podst. ISBnews

Komentarze