Informacje

Frankowicze z pozwem grupowym przeciwko BPH

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 marca 2018, 22:06

  • 3
  • Powiększ tekst

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym wszczęte zostało postępowanie grupowe z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecink przeciwko Bankowi BPH o unieważnienie zawartych umów kredytów w walutach obcych. Jeśli pozew zostanie wygrany, zmienią się warunki umów klientów tylko z tej pozywającej grupy, ale nadal można do niej dołączyć

Postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szczecinku jako reprezentant grupy,chce unieważnienia kredytów złotówkowych indeksowanych w walucie obcej, bez ustalonych wartości kwoty kredytu w obcej walucie w umowie. Zdaniem grupy, umowa bez wiążącego kursu kupna i sprzedaży waluty obcej powinna być nieważna.

Przedmiotem spornym jest zapis: Do wyliczenia kursów/kupna sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Bank S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.(§ 17.4 umowy kredytu).

Niezadowoleni i skarżący bank klienci, jako rozwiązanie alternatywne, chcą, by ich i tylko ich, jako członków grupy, nie dotyczyły kwoty wyrażone w podpisanych przez nich umowach w zakresie kwot w polskiej walucie. Zaznacza się jednak, że każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesłania go do reprezentanta grupy – Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku, adres do doręczeń: Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j. ul. Śląska 20, 60-614 Poznań.

Gotowy wzór oświadczenia o przystąpieniu do grupy dostępny jest na stronie internetowej www.law24.pl. Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika. Jak czytamy w oświadczeniu, Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy za wszystkie instancje łącznie wynosi 490 zł brutto oraz ewentualna dopłata zależna od łącznej liczby członków grupy w maksymalnej wysokości 395 zł brutto.

Prawomocny wyrok będzie miał skutek wobec wszystkich zarejestrowanych członków skarżącej grupy.

mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze