Informacje

Mleczarze narzekają, my się cieszymy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2018, 14:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Pogarsza się koniunktura na rynku mleka, ceny spadają. Zmniejszył się popyt na produkty mleczne na rynku chińskim, produkcję zwiększyły Nowa Zelandia i USA. Polskie produkty coraz trudniej sprzedać poza UE - mówi dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska.

Na rynku mleka zaczyna się dziać coraz gorzej. A jeszcze pod koniec ubiegłego roku prognozy wskazywały, że dobra tendencja wzrostowa utrzyma się w obszarze cen, jak i sprzedaży - powiedziała Maliszewska.

Najwięcej obaw związanych jest z decyzją KE w sprawie zapasów interwencyjnych mleka w proszku. Jak zauważyła dyrektor, producenci czekają, co w tej sprawie zrobi Komisja, ale na razie nie ma sygnałów, że mleko będzie nadal przechowywane ani też, że zapasy te zostaną w jakiś sposób upłynnione.

Takie zapasy zostały zgromadzone w poprzednich latach, w formie interwencji na rynku mleka, ze względu na załamanie się tego rynku po zniesieniu limitów produkcji mleka od maja 2014 roku. KE w ramach interwencji skupiła 380 tys. ton mleka w proszku. Gdyby mleko to zostało sprzedane w krajach UE, zdestabilizowałoby to unijny rynek mleka.

Optujemy, by przeznaczyć mleko na skarmianie zwierząt, cele kosmetyczne lub też by je przeznaczyć na pomoc humanitarną dla krajów afrykańskich, tak by ten towar całkowicie zniknął z europejskiego rynku - powiedziała Maliszewska.

Kolejnym czynnikiem pogorszenia koniunktury jest załamanie się popytu na rynku chińskim, tam trudniej jest lokować produkty z Polski, tym bardziej, że produkcję mleka zwiększyła Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone - tłumaczyła szefowa PIM.

Dodała, że spadły też ceny masła, m.in. ze względu na to, że część producentów, widząc w tym dobry interes, w ubiegłym roku zwiększyła jego produkcję.

Zdaniem Maliszewskiej 2018 r. będzie trudny dla mleczarstwa także dlatego, że nie wiadomo, jak będzie wyglądał Brexit. Prawdopodobnie KE będzie musiała zaproponować nowy pakiet pomocowy dla producentów mleka.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KORW) Polska branża mleczarska w 2017 r. odnotowała rekordowo wysokie przychody z eksportu produktów mlecznych. Wywóz artykułów mleczarskich w ujęciu wartościowym wzrósł do poziomu 2,1 mld euro, o blisko 32 proc. wyższego niż w 2016 r. i o 3,4 razy wyższego niż w roku akcesji Polski do UE.

W przeliczeniu na ekwiwalent mleka surowego eksport tego asortymentu był o około 4 proc. większy niż w 2016 r. i osiągnął poziom 4,1 mln ton.

Od akcesji Polski do Unii Europejskiej głównym rynkiem zbytu polskich produktów mlecznych są kraje unijne. W 2017 r. ich udział w wartości wywozu z Polski wyniósł ponad 76 proc. Jednocześnie wpływy uzyskane z eksportu do UE były o 34 proc. wyższe niż w 2016 r. i wyniosły 1,6 mld euro. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych z Polski były: Niemcy (22 proc. wartości), Holandia (8 proc.), Czechy (7 proc.), Wielka Brytania i Włochy (po 5 proc.).

W 2017 r. saldo wymiany handlowej produktami mlecznymi wyniosło 2,3 mln ton oraz 1,1 mld euro i było większe niż w rok wcześniej odpowiednio o około 10 proc. i 64 proc.

Wywóz masła w 2017 r. był o 26 proc. większy niż rok wcześniej i wyniósł 57 tys. ton. Mleka w proszku wyeksportowano 121 tys. ton, o 12 proc. więcej, w tym eksport odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) wyniósł 86 tys. ton i był o 8 proc. większy niż rok wcześniej. Wzrósł także wywóz jogurtów i napojów, serów i twarogów, lodów, kazeiny; spadł serwatki, mleka płynnego i śmietany.

Światowe ceny masła we wrześniu 2017 r. wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu. Jednak w kolejnych miesiącach ceny tego tłuszczu ulegały znaczącym obniżkom. W portach Europy Zachodniej 2 marca 2018 r. za masło uzyskiwano 6 025 USD/t (o 18 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 39 proc. więcej niż przed rokiem). Masło było tańsze w Oceanii, jego cena była na początku marca na poziomie 5 375 USD/t, a w USA masło zbywano po 4 850 USD/t.

Na rynkach zagranicznych ceny odtłuszczonego mleka w proszku od początku 2018 r. utrzymywały się na poziomie niższym niż rok wcześniej. W portach Europy Zachodniej 2 marca 2018 r. za 1 tonę tego produktu płacono przeciętnie 1 650 USD, o 4 proc. mniej niż przed miesiącem i o 18 proc. mniej niż przed rokiem.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze