Informacje

Dynamika sprzedaży detalicznej utrzyma się

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 19 kwietnia 2018
  • 11:48
  • 0
  • Tagi: biznes finanse GUS koniunktura konsumpcja Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii sprzedaż detaliczna
  • Powiększ tekst

Sprzedaż detaliczna w tym roku będzie na poziomie tej z ubiegłego roku, a w 2019 r. lekko spowolni - ocenia resort przedsiębiorczości i technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii dział „gospodarka” wszedł w kompetencje tego drugiego.

Uwzględniając wskaźniki ufności konsumenckiej oraz projekcje dotyczące przyszłej inflacji (zwłaszcza konsumenckiej) zasadne wydaje się stwierdzenie o dalszym rozwoju rynku detalicznego. Zważywszy jednak na zaspokojenie większości dużych potrzeb konsumpcyjnych tegoroczny wzrost sprzedaży detalicznej nie będzie wyższy niż zaobserwowany w 2017 roku - napisał MPiT.

GUS poinformował, że bieżące i przyszłe nastroje konsumentów były w kwietniu na poziomach wyższych niż miesiąc wcześniej.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 2,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 7,8.

W porównaniu do marca 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa 8,6 pkt. proc.

Największy wzrost wystąpił w przypadku ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 5,3 i 3,7 pkt. proc.). Pogorszyła się natomiast ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,8 pkt. proc.) - napisano.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,7. W kwietniu WWUK osiągnął wartość o 8,8 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

Jak napisano w komunikacie Urzędu, na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe. Najwyższe wzrosty odnotowano w ocenach dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 4,6 i 2,8 pkt. proc.).

Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną w cenach stałych jej roczne tempo wzrostu w 2016 roku przyspieszyło do 6,2 proc. W 2017 roku wzrost wyniósł 4,9 proc. W bieżącym roku spodziewane jest podobne tempo wzrostu, a w 2019 roku zbliżone do 4 proc. Oczekujemy utrzymania się korzystnych tendencji na rynku pracy, poprawy pozycji przetargowej pracowników, przy braku znaczących zaburzeń zewnętrznych. Wygaśnięcie czynników związanych z programem Rodzina 500 plus nie będzie jednak dostatecznie rekompensowane wzrostem płac – napisał resort przedsiębiorczości i technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Na podst. PAP

Komentarze