Informacje

PERN zwiększy przepustowość rurociągu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2018, 13:20

    Aktualizacja: 20 kwietnia 2018, 14:18

  • 2
  • Powiększ tekst

PERN zamierza zwiększyć przepustowość rurociąg paliwowego relacji Płock-Mościska-Emilianów. Celem jest podniesienie bezpieczeństwa dostaw oleju napędowego i benzyny dla aglomeracji warszawskiej. Termin zakończenia realizacji projektu przewidywany jest na koniec 2021 r.

Przewidywany wzrost przepustowości magistrali to 0,7-0,8 mln ton na rok - poinformował PERN.

Trwa ogłoszony przez PERN przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania „programu funkcjonalno-użytkowego intensyfikacji przepływu produktów naftowych rurociągiem dalekosiężnym relacji Płock-Mościska-Emilianów”. Zakładany termin jego rozstrzygnięcia, jak podała spółka, to kwiecień.

PERN wyjaśnił, że trwające postępowanie przetargowe „związane jest z prowadzonym projektem zwiększenia możliwości transportu paliw z Płocka w kierunku aglomeracji warszawskiej”.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie PKN Orlen, który wykorzystuje obecną przepustowość tego odcinka rurociągu niemal w 100 proc. - zaznaczyła spółka.

PERN przypomniał, iż 6 marca zawarł porozumienie handlowe z PKN Orlen, w którym płocki koncern „gwarantuje wykorzystanie zwiększonych możliwości przesyłowych”.

W zamian za to PERN zobowiązał się do wybudowania do końca 2021 r. na odcinku rurociągu Płock-Mościska tranzytowej stacji pomp, która zwiększy tłoczenia o ok 25-30 proc., w stosunku do obecnych - podkreśliła spółka.

Jak poinformował PERN, „celem inwestycji jest stworzenie przez PERN dla swojego kluczowego klienta warunków do poprawy zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej w paliwa dostarczane w sposób najbardziej bezpieczny i efektywny kosztowo”. Spółka zwróciła jednocześnie uwagę, że „niewątpliwą korzyścią” dla niej „będzie zwiększenie przychodów z podstawowej usługi, jaką jest transport rurociągowy”.

PERN wyliczył, że projektu intensyfikacji rurociągu zakłada: opracowanie szczegółowej koncepcji intensyfikacji przepływu produktów naftowych magistralą dalekosiężną relacji Płock-Mościska-Emilianów, wybór wykonawcy projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz realizację robót budowlanych, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji.

Na początku marca PERNPKN Orlen zawarły porozumienia dotyczące realizacji przyjętej jeszcze w 2017 r. rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Celem jest wzmocnienie krajowej infrastruktury przesyłowej i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jak informowano wówczas, PERN zobowiązał się m.in. do budowy nowego odcinka rurociągu pomiędzy Boronowem a Trzebinią, a także do zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy. Spółki uzgodniły też modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnymi Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącymi do Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” z grupy PKN Orlen, a zakładem głównym tej spółki w Płocku, największym w kraju kompleksem rafineryjno-petrochemicznym.

Z końcem listopada 2017 r. Rady Ministrów przyjęła w formie uchwały przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dokument „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zawiera on m.in. plan działań obejmujących spółki Skarbu Państwa lub z jego udziałem, a dotyczących budowy nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze