Informacje

Dobra sytuacja finansowa grupy Tauron

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 17 maja 2018, 13:15

    Aktualizacja · 17 maja 2018, 14:25

  • 0
  • Tagi: elektrociepłownia grupa tauron grzegorczyk jaworzno stalowa wola tauron wadowski
  • Powiększ tekst

Bardzo dobre wyniki, postęp prac w kluczowym projektach zgodny z przyjętym harmonogramem i budżetem, sytuacja finansowa stabilna - to wiadomości przekazane przez prezesa grupy Tauron podczas konferencji prasowej

Zysk netto grupy Tauron w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 636,7 mln zł wobec 640,5 mln zł zysku przed rokiem. Wcześniej szacowano, że zysk netto wyniósł w tym okresie 637 mln zł

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Tauron osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA całej Grupy– mówił Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

W I kwartale 2018 r. Grupa Tauron wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej , tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh), co było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6% r/r ze względu na trudne warunki geologiczne w ZG Janina oraz przesunięcie w czasie rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski. 53 proc. zapotrzebowania Grupy Tauron na węgiel zostało zaspokojone z własnych zakładów górniczych Grupy. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

Wytwarzanie ciepła osiągnęło w I kwartale 2018 r. poziom 5,68 PJ i było wyższe o 7 proc. r/r, a sprzedaż ciepła wyniosła 7,69 PJ, tj. o 3% więcej niż rok wcześniej, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i związanego z tym większego zapotrzebowania odbiorców.

Spółka sprzedała łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej detalicznej do 5,4 mln klientów, czyli o 2 pro.c więcej niż w I kwartale 2017 r 

Dodatkowo na wyniki Grupy pozytywnie wpłynęło osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną, co pozwoliło na rozwiązanie rezerw w segmencie Wytwarzanie w wysokości 230 mln zł - wyjasnia Grzegorczyk.

Tauron Wytwarzanie rozwiązał rezerwę w wysokości 168 mln zł na ekwiwalent pieniężny za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez emerytów, rencistów i innych uprawnionych niebędących pracownikami. Zawarł również z pracownikami porozumienia zmieniające umowy o pracę, na mocy których nie będą wypłacane nagrody jubileuszowe oraz rozwiązał rezerwę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 875,5 mln zł wobec 810,8 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 1292,2 mln zł (1222,5 mln zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 4825,5 mln zł (4.591,1 mln zł rok wcześniej).

Spodziewamy się, że EBITDA dla całej grupy w 2018 będzie porównywalna z 2017 r., ale w samym wydobyciu wynik nie będzie dodatni, choć lepszy r/r. - powiedział Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów, podczas konferencji prasowej.

Grupa Tauron inwestuje środki w rozbudowę infrastruktury.

Ważnym wydarzeniem pierwszego kwartału było podpisanie z Polskim Funduszem Rozwoju umowy określającej warunki zaangażowania PFR w projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Zgodnie z umową PFR zainwestuje w ten projekt do 880 mln zł. Pozyskaliśmy też nowe finansowanie dla projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, dzięki zawarciu przez Elektrociepłownię Stalowa Wola umowy pożyczki z przeznaczeniem na refinansowanie długu oraz dokończenie projektu - dodał Wadowski.

Komentarze