Informacje

Tobiszowski: 15 proc. energii z OZE jest zagrożone

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 czerwca 2018, 14:18

  • 1
  • Powiększ tekst

Realizacja przez Polskę celu 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2020 r. jest zagrożona, ale wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) powinno pozwolić zbliżyć się do tej wielkości - poinformował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

Po to uruchamiamy tę ustawę - jest to związane przede wszystkim z aukcjami, które mają nam zdynamizować udział odnawialnej energii przez inwestycje w naszym systemie. Intencją jest, abyśmy zbliżyli się do 15 proc. Te 15 proc. jest zagrożone, ale jeśli będziemy się zbliżać i pokażemy, że jesteśmy bliżej niż dalej, to na pewno będzie pozytywna ocena naszych działań - powiedział Tobiszowski w Sejmie podczas debaty nad ustawą.

Wskazał, że intencją jest, by aukcje przeprowadzone na podstawie znowelizowanej ustawy przyniosły przyrost mocy OZE o 2 GW.

Chcemy, żeby ustawa weszła 1 lipca, żeby II połowa roku to było przygotowanie i rozpoczęcie aukcji - powiedział także wiceminister.

Proces powinien być zdecydowanie zdynamizowany, żeby parametry, które mamy do osiągnięcia w 2020 r. były realne – podsumował.

W związku z tym, że w czasie II czytania projektu ustawy w Sejmie zgłoszono do niego poprawki został on ponownie skierowany do Komisji Energii i Skarbu Państwa w celu przedstawienia sprawozdania.

Na początku marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw.

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Według Ministerstwa Energii, zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”. Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze