Informacje

Ubezpieczyciele zamieszani w naciąganie klientów

br

  • Opublikowano: 8 czerwca 2018, 12:00

  • 1
  • Powiększ tekst

UOKiK wyjaśnia w jaki sposób trzy firmy ubezpieczeniowe - Compensa TU na Życie, Vienna Insurance Group oraz Generali Życie - wyliczały wielkość składek dla pożyczkobiorców firmy Profi Credit Polska, których wartość przewyższała kwoty udzielanych pożyczek.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłaszali się konsumenci z informacjami, że firma Profi Credit Polska m.in. pobierała opłaty przewyższające pożyczoną kwotę oraz bez wiedzy konsumentów wypłacała kolejne pożyczki.

Wątpliwości UOKiK budzi opłata za ubezpieczenie – wyższa niż kwota pożyczki. Tak duża stawka może być sprzeczna z dobrymi obyczajami. Urząd postawił zarzuty Profi Credit Polska. Prowadzi także postępowania wyjaśniające w sprawie ubezpieczycieli, którzy wyliczali składki: Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU – czytamy w komunikacie UOKiK.

Urząd podaje kilka przykładów:

Kwota pożyczki 1.000 zł, koszt ubezpieczenia – 1.622 zł, opłata przygotowawcza – 250 zł i odsetki – tyle do zapłaty miał jeden z klientów Profi Credit Polska. 

Profi Credit Polska doliczał do pożyczki ubezpieczenie na wypadek śmierci, które przekraczało wartość pożyczonych pieniędzy. Np. pożyczka – 1.500 zł, ubezpieczenie – 2.429 zł. Znaczna część składki pobieranej z tytułu ubezpieczenia była przekazywana Profi Credit Polska jako wynagrodzenie za obsługę polisy.

Co więcej - jak informuje UOKiK - wraz ze spłatą długu, mogła maleć suma ubezpieczenia. Ponadto, w umowie znalazło się postanowienie, zgodnie z którym Profi Credit Polska wypłacał konsumentom kolejne pożyczki, mimo że nie wnioskowali o nie, i naliczał od nich ponownie opłatę za ubezpieczenie na życie. Nie badał, czy są w stanie spłacać raty.

Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty. Spółka poinformowała, że zaprzestała działań przewidujących kolejne wypłaty oraz opłacenie ubezpieczeń na życie. Mimo to, wiele umów nadal obowiązuje – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

A zatem zarzuty Urzędu dotyczą, zbyt wysokich opłat za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje; wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty; żądania zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana przez to, że klient nie płacił rat; opłat windykacyjnych bez ustalenia zasad ich stosowania, co mogło znacznie zwiększyć kwotę do zapłaty.

W sprawie Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU toczą się postępowania wyjaśniające. Urząd chce ustalić zasady wyliczania składek ubezpieczenia na życie. O działaniach Profi Credit Polska i ubezpieczycieli zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego i Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej, która prowadzi w tej sprawie śledztwo – napisano w komunikacie Urzędu.

Ponadto, w postępowaniu wyjaśniającym urząd analizuje wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim.

Powiązane tematy

Komentarze