Informacje

Zielone światło dla wysokiego napięcia Warszawa-Siedlce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 czerwca 2018, 11:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Jest decyzja środowiskowa dla budowy linii najwyższych napięć między aglomeracją warszawską a Siedlcami - poinformowały w piątek Polskie Sieci elektroenergetyczne. Budowa tej linii jest kluczowa ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Warszawy i Mazowsza.

Prace budowlane mają ruszyć w połowie roku, inwestycja będzie gotowa w 2020 r.

Operator polskiego systemu przesyłu energii, PSE poinformowały w piątkowym komunikacie, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla Budowy linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Jej trasa będzie prowadzić przez 6 gmin województwa mazowieckiego: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie oraz 1 gminę w województwie lubelskim – Stoczek Łukowski. Linia ma liczyć 51 km.

PSE podkreśliły, że ocena urzędu potwierdza wypełnienie przez inwestora surowych wymogów środowiskowych przy projektowaniu linii.

Decyzja środowiskowa dla linii 400 kV oznacza, że PSE zaprojektowały inwestycję zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób pozwalający ograniczyć do minimum ingerencję w środowisko naturalne. Projekt linii, przedłożony przez inwestora w raporcie środowiskowym, podlegał szczegółowej weryfikacji przez RDOŚ. Wydanie decyzji poprzedziła szczegółowa procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, również w aspekcie społecznym. W ramach raportu środowiskowego przeprowadzono m.in. kompleksową inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić, czy linia może oddziaływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz RDOŚ uznała, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko - napisano w komunikacie.

Dyrektor zarządzający w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE Andrzej Kaczmarek podkreślił, że decyzja środowiskowa to „kamień milowy” w realizacji inwestycji i daje zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu, czyli prac budowlanych.

Tak jak w przypadku każdej inwestycji PSE, zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej. PSE, jako odpowiedzialny inwestor, buduje linie przesyłowe tam, gdzie są one konieczne dla zapewnienia niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”.

Budowa linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską i Siedlcami służy stworzeniu pierścienia wokół największej polskiej aglomeracji, który nawet w przypadku wyłączenia lub uszkodzenia jego poszczególnych elementów, pozwoli niezawodnie dostarczać do odbiorców energię elektryczną. PSE podkreślają, że inwestycja ma też znaczenie ponadregionalne - będzie służyła milionom Polaków potrzebujących stałego, niezawodnego dostępu do energii. Dzięki temu zostanie zminimalizowane ryzyko rozległych awarii energetycznych,

Operator polskiego systemu przesyłowego podkreślił też, że linia została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, zaleceniami norm zharmonizowanych z europejskimi oraz w uzgodnieniu z zainteresowanymi samorządami i właścicielami infrastruktury technicznej

PSE zapewniają, że już na etapie projektowania przedsięwzięcia zaplanowano rozwiązania służące ochronie środowiska. Trasa linii została zaprojektowana w bezpiecznym oddaleniu od zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz ujęć wody, a także z uwzględnieniem obszarów występowania chronionych gatunków fauny i flory. Planowana linia przebiega ok. 200 m od najbliższego ujęcia wody, a wykonane badania geologiczne pozwolą bezpiecznie posadowić słupy w miejscach, gdzie mogą występować cieki wodne. W uzgodnieniu z nadleśnictwami, inwestor zaplanował także zastosowanie technologii słupów nadleśnych, które pozwolą ograniczyć wycinkę drzew i zachować dotychczasową funkcję obszarów leśnych.

PSE zaznaczyły, że inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jest już ponad 50 proc. zgód indywidualnych właścicieli na realizację inwestycji na ich nieruchomościach. W przetargu publicznym wybrany został także wykonawca prac budowlanych, z którym została zawarta umowa. Rozpoczęcie budowy linii zaplanowano na połowę 2018 roku. Zakończenie robót budowlano-montażowych przewidziane jest na przełom roku 2018 i 2019, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest w harmonogramie na 2020 rok.

Na podst. PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze