Informacje

Polska i Białoruś zadbają o mosty graniczne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 28 czerwca 2018, 07:43

  • 1
  • Tagi: białoruś granica jedwabny szlak mosty polska utrzymanie via carpatia
  • Powiększ tekst

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk i białoruski minister transportu i komunikacji Anatol Siwak podpisali w środę w Brześciu umowę o utrzymaniu drogowych obiektów mostowych na granicy Polski i Białorusi.

Białoruś jest dla nas ważnym partnerem gospodarczym, jest sąsiadem, z którym rozwijamy relacje przede wszystkim gospodarcze. Stan infrastruktury granicznej musi być świadectwem dobrych relacji - mówił minister Adamczyk w Brześciu po podpisaniu dwustronnej umowy o utrzymaniu granicznych drogowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej.

Porozumienie ma zapewnić optymalizację ruchu drogowego pomiędzy dwoma krajami poprzez organizację utrzymania mostów granicznych na wspólnych odcinkach granicy państwowej - poinformowała w komunikacie dla prasy strona białoruska. Pomoże ono uregulować kwestie utrzymania mostów granicznych - wyjaśniono.

Dzięki tej umowie będziemy mogli szybciej realizować więcej przedsięwzięć na polsko-białoruskiej granicy - mówił Adamczyk.

To porozumienie daje nam możliwość bardziej efektywnego eksploatowania, remontowania, rozwijania infrastruktury granicznej - oświadczył białoruski minister Anatol Siwak.

Dodał, że w niedalekiej przyszłości mają być podpisane jeszcze dwa porozumienia dotyczące budowy infrastruktury granicznej.

Ministrowie poinformowali, że w zasadzie ustalono już wszystkie szczegóły dotyczące budowy nowego mostu na przejściu Sławatycze-Domaczewo.

Sławatycze to już prawie gotowy projekt, który ma określone zasady realizacji i finansowania. Jesteśmy już tu w zasadzie domówieni, ustaliliśmy już szczegóły. Czekamy tylko na formalne potwierdzenia ze strony rządów Białorusi i Polski - powiedział Adamczyk.

Kolejnym projektem będzie most drogowy Brześć-Terespol na granicznej rzece Bug.

Dzięki tej umowie będziemy mogli zrealizować także ten projekt, który jest niezbędny według rządów obu krajów - dodał Adamczyk.

Podkreślił, że dzięki nowym ustaleniom możliwe będzie usprawnienie i ożywienie transportu ładunków między Europą a Azją w ramach nowego Jedwabnego Szlaku.

Minister Anatol Siwak mówił z kolei o tym, że budowana przez Białoruś trasa M6 Mińsk-Grodno przez Białystok połączy się z Via Carpatia i stanie się częścią transkontynentalnego korytarza.

Projekt Via Carpatia ma duże wsparcie ze strony rządu Białorusi. Staramy się, żeby została ona wpisana w sieć bazową szlaków UE - mówił Adamczyk.

Dodał, że „dzięki poparciu naszych zewnętrznych partnerów, jak Białoruś i Ukraina, Via Carpatia ma duże szanse stać się jednym z głównych transportowych korytarzy w Europie”.

Jak powiedział Adamczyk, na przecięciu trasy A2 i Via Carpatia powstaje jeden z największych węzłów transportowych w Europie.

Na granicy polsko-białoruskiej znajduje się obecnie pięć drogowych mostów granicznych (w Bobrownikach, Kukurykach (2 mosty), Terespolu i Sławatyczach). Ich eksploatacja wymaga prowadzenia prac utrzymaniowych. Podpisana w czwartek umowa ma na celu utworzenie podstaw prawnych do utrzymywania istniejących mostów przez właściwe organy strony polskiej i białoruskiej - poinformowało ministerstwo infrastruktury.

Poprzednie umowy regulujące utrzymanie drogowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej pochodziły z 1961 r. (Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o Stosunkach Prawnych na Polsko- Radzieckiej Granicy Państwowej oraz Współpracy i Wzajemnej Pomocy w Sprawach Granicznych).

Ponadto 18 maja 1993 roku została podpisana w Warszawie Umowa między Ministerstwem Budowy i Eksploatacji Dróg Samochodowych Republiki Białoruś a Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2002 roku rozpoczęto prace nad nową umową, jednak w latach 2007-2014 nie odbyło się żadne spotkanie negocjacyjne. Dzięki intensyfikacji prac od 2015 roku uzgodniono ostateczną wersję porozumienia. 21 marca 2017 roku w Warszawie parafowano uzgodniony wspólnie jego tekst.

Umowa określa obowiązki stron, zakresy robót wykonywanych w ramach prac utrzymaniowych, zasady przekraczania granicy przez pracowników wykonujących te roboty, porządkuje działania podejmowane w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego oraz klęsk żywiołowych, a także mówi o zobowiązaniach podatkowych i należnościach celnych.

Zgodnie z podpisaną umową strona polska będzie utrzymywać mosty w Bobrownikach, Terespolu oraz planowany nowy most w Sławatyczach, strona białoruska - mosty w Kukurykach oraz obecny most w Sławatyczach (do czasu jego zastąpienia przez nowy most) - poinformowało ministerstwo infrastruktury.

Komentarze