Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Imponujący zysk PKO BP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 28 sierpnia 2018, 08:50

    Aktualizacja · 28 sierpnia 2018, 08:51

  • 0
  • Tagi: bank banki Finanse gospodarka PKO zysk
  • Powiększ tekst

Zysk grupy PKO BP w drugim kwartale tego roku wzrósł do 933 mln zł z 857 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie półrocznym. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami rynku.

Oczekiwania 12 biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 888 mln zł do 966 mln zł.

Zysk netto banku w II kwartale wzrósł o 9 proc. rdr i o 23 proc. kdk.

W I połowie 2018 roku zysk netto wyniósł 1.690 mln zł, czyli wzrósł 22,3 proc. rdr. Wskaźnik ROE netto wynosi 9,5 proc.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.291 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.293,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.242,4-2.313 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 8 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Marża odsetkowa na koniec czerwca była na poziomie 3,4 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosiła 3,2 proc.

Wynik z prowizji w II kwartale PKO BP 2018 roku wyniósł 745 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 752,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 742,9 mln zł do 768,5 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 2 proc. rdr i 1 proc. kdk.

W I połowie 2018 roku wynik z tytułu odsetek wzrósł 8,3 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji i opłat o 2,7 proc. rdr.

Koszty w II kwartale wyniosły 1.438 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się 1.445,6 mln zł. Koszty wzrosły 5 proc. rdr i spadły 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

W I połowie 2018 roku koszty wyniosły 3.017 mln zł, czyli wzrosły 2,7 proc. rdr. Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły w tym okresie o 2,6 proc. a koszty rzeczowe o 3,4 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów pod koniec I półrocza 2018 roku spadł do 45,3 proc. z 47,8 proc. rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2018 roku 377 mln zł i były zgodne z konsensusem na poziomie 378,9 mln zł. Odpisy spadły 4 proc. rdr i wzrosły 12 proc. kdk.

Koszty ryzyka wynoszą 0,67 proc.

Suma bilansowa banku wzrosła rdr o 4,3 proc. i na koniec czerwca 2018 roku wynosiła 298,67 mld zł.

Łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego wynosiło 164 mld zł i od początku roku zwiększyło się o około o 3,7 proc. Bank podał, że przyczynił się do tego głównie wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej złotowej (wzrost o 3,9 mld zł), detalicznej i prywatnej(wzrost o 1,2 mld zł) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (wzrost o 0,8 mld zł). W I półroczu 2018 roku bank udzielił kredytów hipotecznych o wartości ponad 7 mld zł.

Łączne finansowanie klientów korporacyjnych wyniosło 66 mld zł i od początku roku zwiększyło się o 2,7 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy PKO BP wynosi 17,42 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 16,12 proc.

PAP Biznes/ as/

Komentarze