Informacje

EBC obniża prognozę PKB strefy euro

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 września 2018, 14:55

  • 9
  • Powiększ tekst

Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro na ten rok do 2 proc. z 2,1 proc. oczekiwanych w czerwcu oraz obniżył prognozę na 2019 odpowiednio do 1,8 proc. z 1,9 proc. i pozostawił bez zmian prognozę na 2020 rok na poziomie 1,7 proc. - poinformował prezes EBC Mario Draghi.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,7 proc. w latach 2018-2020, tj. bez zmian wobec projekcji z czerwca. 

Europejski Bank Centralny utrzymał dzisiaj stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0 proc.. Jednocześnie EBC podtrzymał plan w zakresie skupu aktywów na poziomie 30 mld euro do końca września 2018 r., a następnie - 15 mld euro do końca 2018 r. 

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych oraz planów dotyczących skupu aktywów na niezmienionym poziomie. 

Bank poinformował, jak czytamy w komunikacie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie.

Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca bieżącego miesiąca. Co do okresu po  wrześniu 2018, miesięczna kwota zakupów aktywów netto do końca grudnia 2018 zostanie przez Radę obniżona do 15 mld euro, a następnie, zgodnie z przewidywaniami Rady - o ile średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych - zakupy aktywów netto zostaną zakończone. Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej - czytamy dalej. 

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze