Informacje

Dolary / autor: Pixabay
Dolary / autor: Pixabay

S&P podwyższa rating Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 12 października 2018
  • 23:39
  • 0
  • Tagi: finanse Ministerstwo Finansów ocena rating wiarygodność kredytowa
  • Powiększ tekst

Agencja ratingowa S&P Global Ratings ogłosiła decyzję o podwyższeniu oceny ratingowej Polski do poziomu A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak czytamy w informacji resortu, podniesienie ratingu przez S&P to efekt bardzo dobrych wyników osiąganych przez konkurencyjną, zdywersyfikowaną i zbilansowaną polską gospodarkę oraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej rządu, której wynikiem jest wyjątkowo korzystna sytuacja budżetowa. Wg s&P, dalszej poprawie uległa też pozycja międzynarodowa Polski (bilans płatniczy), co znalazło odzwierciedlenie w podwyższonej ocenie w podkryterium „external assessment”.

Z dużą satysfakcją przyjmujemy decyzję agencji S&P o podwyższeniu ratingu naszego kraju. Mogliśmy się spodziewać takiej decyzji, szczególnie po kwietniowej zmianie perspektywy ratingowej na pozytywną. Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej Polski potwierdza słuszność naszych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Mamy szybszy od oczekiwań, zrównoważony wzrost gospodarczy i niższy niż prognozowano deficyt – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska. - Cieszy to, że są doceniane nasze wysiłki w zakresie polityki fiskalnej. Od początku nasz rząd był zdeterminowany, aby uszczelnić system podatkowy i zreformować administrację podatkową, co przynosi obecnie wymierne korzyści – dodała.

Resort zwraca uwagę, że analitycy S&P  pozytywnie wypowiadają się także nt. perspektyw rozwojowych Polski. Zwracają uwagę na silne przyspieszenie inwestycji w największych przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym. Zauważają też, że rząd skutecznie reaguje na długoterminowe zagrożenia, takie jak zmiany demograficzne, m.in. wprowadzając Pracownicze Plany Kapitałowe.

S&P nie tylko przywrócił wcześniejszą ocenę wiarygodności kredytowej, ale agencja przyznała także, ze są spore szanse na podniesienie ratingu. Jak wynika ze stanowiska agencji, „dalsze podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym. Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększą prywatne oszczędności, redukując tym samym przyszłe zobowiązania Polski, które mogą pojawić się w związku z sytuacją demograficzną i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym.”

Przeglądu ratingu Polski dokonała także agencja Fitch, która jednak oceny nie zmieniła.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą oraz silny sektor bankowy. Wzrost PKB w latach 2018 i 2019 ma wynieść według agencji odpowiednio 4,8% i 3,6% (poprzednio 4,4% i 3,4%). Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2018-2020 jest natomiast prognozowany na poziomie odpowiednio 1,8%, 2,0% oraz 2,2%. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w latach 2018-2020 r. wyniesie według agencji średnio 50% - czytamy w informacji z Ministerstwa Finansów.

Komentarze