Informacje

Akcelerator / autor: Pixabay
Akcelerator / autor: Pixabay

Przybywa firm inwestujących w badania i rozwój

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 listopada 2018, 12:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Wtorkowe dane GUS nt. wydatków na badania i rozwój w 2017 roku pokazują, że coraz więcej polskich przedsiębiorców zwiększa wydatki na taką działalność - zaznacza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Cieszy również fakt, że liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o prawie 5 proc., a liczba personelu B+R o prawie 12 proc. - stwierdza szefowa MPiT.

W opinii minister, dane GUS „świadczą o pozytywnych zmianach zachodzących w polskich przedsiębiorstwach, dla których innowacyjność staje się coraz ważniejszym czynnikiem poprawy konkurencyjności na globalnym rynku”.

Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę i korzyści inwestowania w B+R, także pod wpływem zmian na rynku pracy oraz prawnych, m.in. w ramach kolejnych ustaw o innowacyjności - zwraca uwagę Emilewicz. - Na szczególne podkreślenie zasługują tutaj zmiany dotyczące ulg podatkowych dla podatników ponoszących wydatki na prace B+R - w 2017 r. nastąpił trzykrotny wzrost kwoty odliczeń oraz ponad dwukrotny wzrost liczby podatników objętych ulgą oraz dostępność środków na B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wzrost nakładów na działalność B+R to szansa na efektywne wykorzystanie zasobów gospodarczych oraz możliwości rynkowych stojących przed przedsiębiorstwami - komentuje szefowa MPiT.

GUS opublikował we wtorek najnowsze dane dotyczące działalności badawczej i rozwojowej w Polsce. W 2017 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 20,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 14,7 proc. Odbiciem procesów rozwojowych w działalności B+R był wysoki wzrost nakładów inwestycyjnych - o 20 proc., a ich udział w strukturze wzrósł o 1 punkt procentowy. Intensywność prac B+R czyli udział nakładów na B+R w relacji do PKB (GERD/PKB) wzrosła z 0,97 proc. (2016 r.) do 1,03 proc. w 2017 r. Najwyższą wartością nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie działalności B+R 13,3 mld zł, czyli. o ponad 12 proc. więcej niż w poprzednim roku (co stanowiło 64,5 proc. nakładów wewnętrznych na działalność B+R) - poinformował GUS.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze