Informacje

banknoty/złote / autor: Fratria
banknoty/złote / autor: Fratria

Niespodzianka! Rząd znowelizuje budżet

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 listopada 2018, 15:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Ministrów ma przyjąć w IV kwartale br. projekt ustawy o zmianie ustawy - o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r. - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projektowane przepisy, zmieniające ustawę okołobudżetową na rok 2018, będą miały wpływ na realizację budżetu państwa w roku 2018, podała Kancelaria.

Rozwiązania zawarte w projekcie:

dotyczą zwiększenia wydatków budżetu państwa z tytułu powiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczaniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przekazania do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2018 dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister zdrowia, w celu sfinansowania świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;

umożliwią przekazanie w 2018 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań - projektów inwestycyjnych, stanowiąc dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę;

przewidują nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych polegającą na umożliwieniu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu 2018 r.

dotyczą przekazania środków z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

umożliwią efektywniejsze wykorzystanie zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 wydatków poprzez przekazanie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w roku 2018;

dotyczą przekazania w 2018 r. środków z budżetu z przeznaczeniem na objęcie akcji PKP PLK S.A., co wpłynie na poprawę struktury właścicielskiej, gdzie Skarb Państwa konsekwentnie dąży objęcia 100% akcji narodowego zarządcy infrastruktury;

przewidują zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny” - czytamy w informacji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2018 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze