Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny bez poprawek

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lutego 2019, 20:46

    Aktualizacja: 1 lutego 2019, 20:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelę ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Ustawa przewiduje m.in. nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków.

Za wnioskiem o przyjęcie nowelizacji bez poprawek głosowało 80 senatorów, nikt nie głosował przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Sprawozdawca komisji budżetu i finansów senator Grzegorz Bierecki powiedział, że ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów finansowych, instrumentów dłużnych, w szczególności w hierarchii roszczeń w trakcie postępowania upadłościowego.

Ponadto ustawa ma na celu usprawnienie rozwiązań związanych z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji zgodnie z tak zwaną dyrektywą o rozwiązywaniu problemów bankowych” - dodał Bierecki.

Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz o przymusowej restrukturyzacji dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Wprowadza nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności. Dzięki temu usprawniony zostanie proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersję zobowiązań w ramach tego procesu.

Zgodnie z ustawą, usprawnione mają zostać także obecne rozwiązania związane z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów.

Nowela zakłada m.in. systemowe wyłączenie banków hipotecznych z regulacji dotyczących funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków, ponieważ banki hipoteczne nie przyjmują depozytów.

Przewidziano także umożliwienie wykorzystania instrumentu tzw. instytucji pomostowej przy restrukturyzacji banku zrzeszającego, a także uporządkowanie i skorygowanie przepisów dotyczących warunków podejmowania i prowadzenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działań dotyczących restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ponadto ustawa proponuje rozszerzenie wariantów zarządzania środkami finansowymi BFG w obszarze inwestycyjnym przez wprowadzenie polityki inwestycyjnej BFG (możliwości lokowania przez BFG wolnych środków w depozycie u ministra finansów).

Nowela przewiduje także zapewnienie ochrony gwarancyjnej dla środków gromadzonych na rachunkach bankowych dla rad rodziców działających przy szkołach, dla których zgodnie z Prawem oświatowym takie rachunki mogą być prowadzone.

Ustawa proponuje redukcję ograniczeń związanych z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji (m.in. zamykanie ksiąg rachunkowych, przenoszenie praw udziałowych i przygotowanie programów przymusowej restrukturyzacji).

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze