Informacje

Energia geotermalna / autor: Pixabay
Energia geotermalna / autor: Pixabay

NFOŚiGW przekaże 200 mln zł na energię cieplną z OZE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 marca 2019, 18:13

    Aktualizacja: 4 marca 2019, 18:13

  • 0
  • Powiększ tekst

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 200 mln zł na inwestycje związane z produkcją energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii m.in. biomasy i geotermii - poinformował w poniedziałek Fundusz.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 marca i trwać będzie do 28 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec 2019 roku, a podpisanie pierwszych umów – na początku 2020 r.

Fundusz wyjaśnił, że maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu sięgać będzie do 85 proc., a łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Dofinasowanie będzie można otrzymać na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Premiowane będą przedsięwzięcia o największym potencjale redukcji emisji CO2 oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/przebudowy danej instalacji. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej - poinformował NFOŚiGW.

Do tej pory Fundusz przeprowadził cztery nabory wniosków w ramach wsparcia produkcji cieplnej z instalacji OZE. Wpłynęło sto wniosków na kwotę dofinansowania sięgającą blisko 2,4 mld zł. Do tej pory rozstrzygnięto trzy konkursy; zawarto 14 umów na ponad 157 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji wynoszącym 407 mln zł.

Na podst. PAP, br

Powiązane tematy

Komentarze