Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Enea: Oto przychody spółki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 marca 2019, 08:54

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa kapitałowa Enea wypracowała 12,67 mld zł przychodów, 2,35 mld zł EBITDA i 687 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, podała spółka, prezentując aktualizację wstępnych wyników.

Wpływ na zmianę wyników, w toku badania przez audytora sprawozdań finansowych, miało zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za 2018 rok:

-Przychody ze sprzedaży netto: 12 673 mln zł,

-EBITDA: 2 348 mln zł,

-EBIT: 1 037 mln zł,

-Zysk netto: 719 mln zł,

-Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 687 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

Wydobycie: 470 mln zł,

-Wytwarzanie: 869 mln zł,

-Dystrybucja: 1 111 mln zł,

-Obrót: -76 mln zł.

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za 2018 rok:

-Przychody ze sprzedaży netto: 4 702 mln zł,

-EBITDA: -142 mln zł,

-EBIT: -145 mln zł,

-Zysk netto: 727 mln zł

W nawiązaniu do przekazanego do konsultacji publicznych 14 marca 2019 roku projektu rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, zarząd Enei informuje, że oszacuje wpływ na wyniki grupy kapitałowej Enea po ogłoszeniu ww. dokumentu w wersji ostatecznej, podano również.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei za rok 2018, których publikację zaplanowano na 21 marca 2019 roku, podsumowano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

ISBnews/ as/

Powiązane tematy

Komentarze