Informacje

Prace geodezyjne mają być uproszczone

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 26 kwietnia 2019, 15:48

    Aktualizacja · 26 kwietnia 2019, 15:48

  • 0
  • Tagi: biznes budownictwo legislacja prawo
  • Powiększ tekst

Uproszczenie i przyspieszenie prac geodezyjnych i kartograficznych zakłada nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, którą przygotowuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W piątek rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu.

Celem nowelizacji - jak informuje MIiR - ma być usprawnienie i minimalizacja ograniczeń w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W piątek szef resortu Jerzy Kwieciński i Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zainaugurowali publiczne konsultacje projektu nowelizacji.

Jego efektem będzie uproszczenie i przyspieszenie procesu prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych co - zdaniem resortu - będzie miało pozytywny wpływ na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Przygotowaliśmy zmianę jednocześnie bardzo potrzebną, ale też odpowiadającą na to, co zgłaszało środowisko geodezyjne - twierdzi cytowany w informacji MIiR Kwieciński. Podkreślił, że chce, aby „służby geodezyjne były nowoczesne, zasoby w większym stopniu cyfrowe, żeby społeczeństwo mogło w większym stopniu korzystać z tych zasobów .

Dodał, że zasób geodezyjny powinien być aktualny, dokładny i dostępny.

Sam byłem zaskoczony, kiedy analizowaliśmy to z Głównym Geodetą Kraju, że koszt obsługi zasobów w celu ich udostępniania jest znacząco większy niż przychody, które pobieramy od zainteresowanych - stwierdził.

Podkreślił, że „szerokie udostępnianie jest przydatne dla rozwoju gospodarki” oraz, że „pojawiają się pomysły na nowe gospodarcze zastosowania udostępnianych zasobów”, co może być impulsem zwłaszcza dla młodych geodetów.

Chcemy uporządkować system opłat i zastąpić je jedną prostą opłatą ryczałtową. Jesteśmy też otwarci na nowe udogodnienia, które możemy wprowadzić, na nowe pomysły, które ułatwią prowadzenie prac i pomogą polskiej gospodarce - mówił minister Jerzy Kwieciński.

Podczas spotkania minister przekazał symbolicznie oficjalne upoważnienie do prowadzenia konsultacji projektu nowelizacji Głównemu Geodecie Kraju.

Pracujemy nad projektem nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Proponujemy w nim bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takich jak ortofotomapy - popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne i inne. Z poziomu powiatowego chcemy, aby bezpłatnie były dostępne podstawowe dane dotyczące działek ewidencyjnych - mówił Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju.

Projekt proponuje m.in. uchylenie instytucji tzw. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych i wprowadzenie obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Usprawnieniem systemu będzie uszczegółowienie zasad i terminów zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wiele z materiałów w zasobie będzie dostępnych nieodpłatnie, a opłata ryczałtowa dla wykonawców prac geodezyjnych zastąpi stosowane dotychczas w urzędach skomplikowane wyceny.

Projekt przewiduje też zmiany w innych ustawach w tym istotny dla planowania i zagospodarowania przestrzennego obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Realizacja przepisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów obrazujących zasięgi obowiązujących aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów np. treści aktu poprzez łącze internetowe, rysunku w postaci rastra z nadanymi georeferencjami.

SzSz(PAP)

Komentarze