Informacje

Pracownicy / autor: pixabay.com/pl
Pracownicy / autor: pixabay.com/pl

Polski rynek pracy staje się bardziej wymagający

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 9 lipca 2019, 17:58

  • 3
  • Powiększ tekst

W najnowszym „Raporcie o inflacji, Lipiec 2019” Narodowego Banku Polskiego możemy przeczytać, że: „w ślad za oczekiwanym stopniowym spowolnieniem krajowego wzrostu gospodarczego osłabieniu ulegnie również silny obecnie popyt na pracę”.

Eksperci NBP podają, że jednocześnie wyczerpuje się możliwości dalszego wzrostu liczby pracujących – zasób osób bezrobotnych, które podjęłyby pracę jest mały, a widoczny tego dowód to rekordowa niska stopa bezrobocia.

Potwierdzają to ostanie dane Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej szacujące stopę bezrobocia za czerwiec na poziomie 5,3 proc.,

Dzisiaj przy tak niskiej stopie bezrobocia każdy powinien znaleźć pracę. Urzędy pracy są do dyspozycji. Jest dużo ofert pracy, z których warto skorzystać- oceniał Stanisław Szwed, wiceministr resortu pracy.

Jednocześnie resort zwrócił uwagę, że dynamika spadku bezrobocia jest już mniejsza.

NBP we wskazanym raporcie zwraca uwagę, że niekorzystnie na podaż rynku pracy, a więc liczbę dostępnych pracowników wpływają zmiany demograficzne, które:„ powodują spadek łącznej liczby ludności w wieku produkcyjnym. Taki obraz sytuacji na rynku pracy znajduje potwierdzenie w badaniach ankietowych przedsiębiorstw – odsetek firm deklarujących posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy pozostaje bardzo wysoki i od III kw. 2017 r. utrzymuje się na poziomie przekraczającym 40%” – czytamy w raporcie

To, co powinno też zdecydowanie przykuć uwagę decydentów w związku z sytuacją na rynku pracy dotyczy imigrantów, których obecność łagodzi obecne problemy pracodawców.

Ich znaczenie dla rynku pracy rośnie wraz z obserwowanym wydłużaniem się przeciętnego czasu pobytu w Polsce oraz rosnącej obecności w kolejnych działach gospodarki. Z drugiej strony, po częściowym otwarciu od 2020r. rynku pracy w Niemczech dla obywateli spoza UE istnieje ryzyko, że część migrantów wyjedzie z Polski i skala ich korzystnego oddziaływania na krajowy rynek pracy zostanie ograniczona. Potencjalny odpływ pracowników do Niemiec może być jednak w części kompensowany poprzez dalszy wzrost napływu do Polski imigrantów spoza Ukrainy – można przeczytać w raporcie.

W tym kontekście ciekawie wyglądają szacunki przygotowane przez firmę HRE Investments, dotyczące zakupu nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. Najmocniej popularność polskich mieszkań rośnie wśród Ukraińców, którzy „nad Wisłą” kupują już prawie dwa razy więcej niż Niemcy: 2,4 tys. mieszkań o przeciętnej powierzchni około 45-50 m kw. w 208 roku.

Raport zwraca też uwagę, że :

Stabilizacji poziomu zatrudnienia towarzyszyć będzie umiarkowanie wysoka dynamika realnych wynagrodzeń, nieco przewyższająca dynamikę wydajności pracy.
Wyniki badań ankietowych przedsiębiorców wpisują się w ten scenariusz, wskazując, że odsetek firm deklarujących podwyżkę wynagrodzeń w II kw. 2019 r., mimo nieznacznego spadku względem poprzedniego kwartału, ukształtował się na poziomie wyższym niż przed rokiem i powyżej średniej wieloletniej – czytamy w raporcie NBP.

Z drugiej strony eksperci rynku pracy przestrzegają, że pracownicy słysząc o podwyżkach „u innych” wymagają tego samego u swoich pracodawców, a jeśli wzrost wynagrodzeń nie jest możliwy – oczekują innych korzystnych dla nich rozwiązań np. związanych z uelastycznieniem czasu pracy.

Raport NBP podkreśla też inne pozytywne, długotrwałe aspekty współczesnego rynku – są to zmiany strukturalne.

Skutkują istotną poprawą dopasowania popytu i podaży krajowych pracowników. (Odzwierciedleniem tych tendencji jest między innymi silny spadek liczby osób długotrwale poszukujących pracy (ponad 12 miesięcy). Wyrazem korzystnych zmian strukturalnych jest również systematyczny wzrost współczynnika aktywności osób w wieku przedemerytalnym (45-59/64 lat), który wciąż jest jednak niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Aktywizacja osób w tej grupie wiekowej w dużej części rekompensowała w ostatnich latach spadek liczebności ludności w wieku produkcyjnym – podaje raport „Raport o inflacji –lipiec 2019”.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze